Økonomi, ledelse og bærekraft

Bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Økonomi, ledelse og bærekraft

– Videre studier

Bachelorstudiet i økonomi, ledelse og bærekraft kvalifi­serer til flere ulike masterstudier i inn- og utland.

Du kan for eksempel søke på to av masterprogrammene på Fakultet for økonomi: 

I tillegg kan du søke på masterprogram andre steder på NTNU som:

Husk å sjekke opptakskravene for hvert enkelt studieprogram.

Masterstudier ved NTNU ( krysspublisert deling)

Masterstudier på NTNU

Andre masterprogram på NTNU kan også være aktuelle for deg.

Du er selv ansvarlig for å kontrollere spesifikke opptakskrav for disse programmene, og planlegge hvilke valgbare emner du må ta for å være kvalifisert for opptak på disse.