Maskiningeniør

Ingeniør / Bachelorprogram 3-årig, Trondheim–Gjøvik–Ålesund

Maskiningeniør

– Produkt og systemdesign

Maskiningeniør

Produkt og systemdesign

Studieretning produkt og systemdesign i Ålesund

Studiet skal utdanne maskintekniske ingeniører med spesiell kompetanse innen produktutvikling og design. 

Maskiningeniørstudiet i Ålesund har to studiespesialiseringer. Spesialiseringen foregår i studiets 5. semester og tilsvarer 30 studiepoeng. De som begynner ved dette studiet har felles undervisning i de fire første semestrene og i femte semester velger de hva de vil spesialisere seg innen:

Produktutvikling og design
Målet er å tilføre ingeniørene tverrfaglig kompetanse som nødvendig virkemiddel for at bedriftene skal kunne drive utviklingsarbeid på en systematisk måte med sterk fokus på markedet. Kunnskap om produktutvikling, design og designprosesser, materialer og styrke, muliggjør tverrfaglig kommunikasjon og er en forutsetning for aktiv deltagelse i utviklingsprosjekter med andre fagmiljø. Fokus på bruk av digitale hjelpemidler er sentral i utdanningen, både inne formgiving, styrke og produksjon.

Se film om bygging av undervannsdrone, semesteroppgave i første studieår på maskiningeniør og skipsdesign.

Produksjon og robotisering 
Fylket har et stort innslag av mekanisk industri og møbelbedrifter. For å bedre konkurranseevnen og sikre kvaliteten vil smart og effektiv produksjonsplanlegging bli viktig i fremtiden. Morgendagens intelligente produksjon er basert på integrasjon av IT, industriell kommunikasjon og automatisering. Spesialiseringen innen dette legger stor vekt på grundig innføring i utnyttelsen av moderne digitaliserte produksjonsverktøyer som beskrevet i Industri 4.0.


Studieplan

Studieplan

Det første året er likt for alle studieretninger, uavhengig av studieby. I andre studieår spesialiserer du deg, men i høstsemesteret er fortsatt to av fire emner like på alle studieretningene .

Studieplan og emner finner du på nederst på siden Studiets oppbygging.