Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Billedkunst

– Søk opptak
Student ved datamaskin i fellesareal på KIT.


Opptak og søknadsprosess:

Det kreves ikke generell studiekompetanse for å søke om opptak til bachelorstudiet, men det er ønskelig med relevant bakgrunnskunnskap, helst fra en heltids kunstskole.


Opptaket skjer i to faser:

1. Søknad og dokumentasjon

Du sender inn din søknad via NTNUs Søknadsweb. Der vil du bli bedt om å fylle ut et eget søknadsskjema og dokumentasjonsskjema. Du vil også bli bedt om å sende inn dokumentasjon på arbeider per post, og bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Fristen for å sende inn all dokumentasjon er 15. april (poststemplet).

Dokumentasjonen sendes til:
Kunstakademiet i Trondheim, NTNU
7491 Trondheim
 

Start søknadsprosessen via NTNUs Søknadsweb


2. Opptak

Aktuelle søkere kalles inn til intervjuer gruppevis. Alle søkere presenterer et eksempel på eget arbeide, og det blir også individuelle intervjuer. Opptakskomiteen består av et utvalg av akademiets faste fagstab (2-3 lærere) og en studentrepresentant. 

Søkerne må regne med å tilbringe en hel dag på akademiet. I tillegg til gjennomgang og intervju, blir det guiding i skolens lokaler med studenter ved NTNU Kunstakademiet i Trondheim. En studentkafé vil også være åpen der søkerne kan treffe akademiets studenter og få seg en matbit.

 

Dokumentasjon

Maleri, tegning, grafikk, skulptur, installasjon, performance osv. skal dokumenteres i form av digital-foto. Max åtte arbeider kan dokumenteres med inntil tre bilder per verk. Ikke send inn originalarbeider! Digital-foto skal dokumentere originalt kunstnerisk arbeid med hovedvekt på selvvalgte prosjekter, ikke oppgaver. Bildene skal være JPEG, 72 dpi oppløsning, Alle bildene skal bli samlet i én mappe, ikke flere mapper. Bildene kan også settes inn i et PDF-dokument dersom dette formatet passer bedre. Papirfoto blir ikke akseptert.

Lyd/video/film og digitale arbeid leveres på USB-minnepinne eller som URL (webadresse). Video/film og lyd: Max 10 min, et utvalg av relevante utklipp eller et kort arbeid i sin helhet. Ikke send videodokumentasjon av maleri, skulptur osv, bruk bare stillbilder for disse. Videoklipp skal være i MP4 eller H264 format. Lyd som wav. eller MP3-filer.
NB: Alt digitalt materiale skal sendes samlet på en USB- minnebrikke (eller evnt. webadresse). Ikke send CD eller DVD-plater. Det skal festes en lapp på minnepinnen med søkerens navn og kontaktinfo.

 

Søknaden skal inneholde:

  • Utfylt søknadsskjema
  • Utfylt dokumentasjonsskjema
  • Dokumentasjon av eget arbeid
  • Bekreftede kopier av vitnemål og attester

Legg ved ferdig frankert og adressert returkonvolutt. Søknader uten returkonvolutt blir ikke returnert.

Ufullstendige søknader blir ikke behandlet.