Billedkunst

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Billedkunst

– Søk opptak

Søk opptak; bilde

Student ved datamaskin i fellesareal på KIT.

Opptakskrav

Opptakskrav

For opptak til bachelorstudiet ved Kunstakademiet i Trondheim (KIT) kreves det ikke generell studiekompetanse. Det vil i praksis likevel være en forutsetning å ha relevant bakgrunnskunnskap, helst fra heltids kunstskole.

For opptak til bachelorstudiet ved KiT kreves det at man behersker et skandinavisk språk.

For opptak til bachelorstudiet ved KiT må det leveres en søknad som inneholder de nødvendige dokument som etterspørres, samt en portfolio med søkerens egne kunstneriske arbeider. Et eventuelt opptak baseres på hver enkelt søkers potensiale. Søknaden leveres digitalt via vår søknadsportal Søknadsweb (https://www.ntnu.no/studier/soknadsweb).


Opptaksprosessen

Opptaksprosessen

For opptak til bachelorstudiet ved KiT må enhver søker ha gjennomgått hvert ledd i opptaksprosessen.

Først må søkeren registrerer sin søknad gjennom den digitale søknadsportal Søknadsweb (https://www.ntnu.no/studier/soknadsweb).

Søknaden skal bestå av:

  • søknadsskjema
  • CV
  • vitnemål
  • et portrett
  • en portfolio som presenterer opptil 8 egne kunstneriske arbeider.

Krav til filformat, navn, størrelser og andre spesifikasjoner for dokumenter og portfolio, er beskrevet under Søknadskrav til høyre på siden.

Søknaden må leveres innen søknadsfristen 15.april.

Merk! Søknader som leveres etter søknadsfristen har utløpt eller mangler etterspurte dokumenter, vil ikke bli vurdert.
 

Innkalling til intervju

En opptakskomite vurderer de innsendte søknadene. Et begrenset utvalg av søkerne vil inviteres videre til intervju. På intervjuet vurderes søkernes potensiale, aktualitet, egnethet for studiet og de innsendte arbeidenes kunstneriske kvalitet. Opptakskomiteen består av akademiets faste fagstab og en studentrepresentant. 

Søkere som inviteres til intervju må forvente å tilbringe en dag på KiT. I tillegg til intervju, vil det tilbys en gjennomgang av KiTs lokaler og et møte med nåværende studenter ved akademiet i en studentkafe.


Svar på søknad

Alle søkere vil få tilsendt svar per e-post samtidig som det publiseres i Søknadsweb. Søkere som får tildelt studieplass må takke ja eller nei ved å logge seg inn og registrere svaret i Søknadsweb.
Søkere som har fått tildelt plass på venteliste vil få beskjed om dette per e-post. Søkere på venteliste blir kontaktet forløpende om studieplasser blir ledige.


Hvordan søke opptak

Hvordan søke opptak

Tallet 1. Illustrasjon.Logg deg inn på Søknadsweb (https://www.ntnu.no/studier/soknadsweb).

Tallet 2. IllustrasjonOpprett ny søknad i menyen øverst i venstre hjørne. Velg «Kunst og musikkfag» og deretter «Opptak til Kunstakademiet høst 2020. Når søknaden er opprettet vil Søknadsweb sende deg en kvittering per e-post fra adressen adm@kit.ntnu.no. På kvitteringen vil det bli oppgitt et søkernummer. Du finner også søkernummeret ditt i Søknadsweb, under fanen "Mine søknader".

Tallet 3. IllustrasjonLast ned KITs søknadskjema fra NTNU sine sider. Fyll ut enten elektronisk eller før inn for hånd og scann inn.
Husk: Før inn ditt tilsendte søkernummer i KITs søknadsskjema. Det er oppgitt på kvitteringen fra Søknadsweb.

Tallet 4. IllustrasjonLast opp søknadsskjemaet og annen etterspurt dokumentasjon/portfolio på «Mine dokumenter» i Søknadsweb. Spesifikasjoner og krav til disse er beskrevet under Søknadskrav til høyre på siden. Du kan endre/slette opplastede dokument helt frem til søknadsfristen 15.04.2020.

Merk! Du vil motta flere e-post sendt fra adressen adm@kit.ntnu.no:

  • når du registrerer deg i Søknadsweb, 
  • når du oppretter en søknad i Søknadsweb 
  • når du laster opp eller endrer dokumenter i Søknadsweb.

Pass derfor på at du oppgir riktig e-postadresse i Søknadsweb. Du bør sjekk e-posten og e-postfiltrene dine nøye. Sjekk om e-post kan ha havnet i spam/søppel eller om e-post har blitt slettet ved et uhell.


Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i billedkunst
Studieprogramkode: BBK
Studiepoeng: 180
Politiattest: Nei

Søknadsfrist: 15. april
Opptak:  Eget opptak

Sted: Trondheim

Kunstakademiet i Trondheim, Fakultet for arkitektur og design

Søknadskrav

SØKNADSKRAV

Søknadsskjema
Les nøye og fyll ut søknadsskjemaet. Fyll ut elektronisk eller for hånd. Hvis du fyller ut søknadsskjemaet for hånd, scann søknadsskjemaet inn etter at det er ferdig utfylt.

Navngi filen
«søkernummer_søknadsskjema
_BFA20.pdf»

CV
En kort og presis oversikt over tidligere gjennomført utdannelse og relevant erfaring for studiet du søker på.

Navngi filen «søkernummer
_CV_BFA20.pdf»

Vitnemål/attester
Dokumentasjon over tidligere utdanning og eventuelle relevante attester hvis du har dette.

Navngi filen «søkernummer_
vitnemål/attest_BFA20.pdf»

Portrett
Et oppdatert foto av deg selv.

Navngi filen «søkernummer
_portrett_BFA20.jpg»

Portfolio
Portfolien skal være et dokument (PDF) som presenterer arbeider du anser som aktuelle for din kunstneriske praksis. Portfolien skal inneholde opptil åtte arbeid med maks tre foto per arbeid.
For hvert presentert arbeid skal denne infoen inngå:
Tittel, år, medium/teknikk + eventuelt link til nettside med lyd/videofil og navn på kunstnere hvis arbeidet er gjort i samarbeid.

  • Maleri, tegning, grafikk, skulptur, installasjon, performance skal dokumenteres i form av digital-foto eller annen relevant form. Disse skal ikke dokumenteres i form av video.
  • Lyd/video/film eller annet digitalt arbeid skal presenteres i form av et stillbilde og en link til en nettside. Pass på at linken fungerer, at nettsiden kan åpnes og at arbeidet kan sees på en standard PC/MAC i standard nettleser. Dette arbeidet skal vare maks 10 minutter og være et utvalg av relevante utklipp eller et kort arbeid i sin helhet. Om du har problemer med link til lyd/video/film eller annet digitalt arbeid aksepterer vi WeTransfer eller liknende. Krav til varighet og antall verk gjelder fortsatt.

Navngi filen «søkernummer_Etternavn, Fornavn_BFA20.pdf»

Søknadsskjema