Bygningsinformasjonsmodellering - BIM

Årsstudium, Gjøvik

Bygningsinformasjonsmodellering - BIM

– Kontakt

(Krysspublisert)Studieveiledning

Studieveiledning

Studieveileder på programmet du tilhører kan hjelpe deg med:

  • Utdanningsplan
  • Studieprogresjon
  • Utenlandsopphold
  • Permisjon
  • Retningsvalg
  • Utfordringer i studiehverdagen

  studier@iv.ntnu.no |    73 59 37 00

Beste måte å komme i kontakt med studieveileder er å sende en epost hvor du skriver hva du trenger hjelp med og eventuelt ber om et møte.

Se studieveiledningstilbudet ved Fakultet for ingeniørvitenskap.

Du kan også ta direkte kontakt med en av våre studieveiledere:

Krysspublisert: Andre tjenester

Spørsmål og svar

Utdanningsvalg og karriere

  • for deg som ønsker tips og råd om utdanningsvalg, om det å være ny student, studie- og eksamensteknikker, presentasjonsteknikk, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter

Tilrettelegging av studiene

Studieveiledning


Ikke send personlige opplysninger, som for eksempel fødselsnummer og opplysninger om sykdom, i e-post.