Studiets oppbygning

Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) - årsstudium, deltid over 2 år, Gjøvik

Studiets oppbygning

Det er tre til fire fysiske samlinger per studieår. Disse er obligatoriske og sentrale for utbyttet av studiet. Samlingsdatoene fastsettes i forkant av hvert semester.

Mellom samlingene er det forelesninger, tilrettelagte selvstudier, samt veiledning av enkeltstudenter og studentgrupper etter behov. Dialog mellom studenter og veiledere er i utgangspunktet nettbasert.

Studiet tilrettelegger for at læringsprosessene knyttes til studentenes eksisterende arbeidsoppgaver (jobb).

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan