Bygningsinformasjonsmodellering (BIM)

Årsstudium, Gjøvik

Bygningsinformasjonsmodellering (BIM)

– Jobbmuligheter

Bygningsinformasjonsmodellering blir vanligere å bruke i hele eller deler av byggeprosessen. Det krever at mange utbyggere trenger folk med god kompetanse i modellering. Det krever også at byggherrer kan kvalitetssikre og ta i bruk modellene på best mulig måte. 

Bygningsinformasjonsmodellering er relevant for alle ingeniørbransjer. God kunnskap om modellering er en stor mangelvare. Med utdanning og kunnskap om bygningsinformasjonsmodellering, vil du ha mange spennende jobbmuligheter både offentlig og privat. 

Karrieretjenesten og NTNU Bridge (krysspublisert)

Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, studie- og eksamensteknikker, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter.


Utdannelse og jobbmuligheter

7000 tidligere studenter har fortalt oss hvordan det har gått med dem etter de ble uteksaminert fra NTNU.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Bruk NTNU Alumni-nettverket

NTNU Alumni vil være nyttig for deg som student og videre gjennom hele din karriere. Du kan dra nytte av tidligere studenters erfaringer og få innblikk i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt.