Hva kan jeg bli?

Musikkvitenskap - årsstudium

Hva kan du bli?

Foto: Colourbox

Du kan søke overgang fra årsstudiet i musikkvitenskap til bachelorprogrammet i musikkvitenskap. Du må i så fall ta examen philosophicum (ex.phil.) i løpet av studiet, men ut over det er første år på bachelor og årsstudiet identisk.

Årsstudiet i musikkvitenskap kan inngå som fag 2/breddeår i bachelorprogram som har mulighet for det.

Les mer om bachelorstudiet i musikkvitenskap og jobbmuligheter knyttet til det.

Videre studier

Masterprogrammet i musikkvitenskap skal utvikle erkjennelse og forståelse av musikk og ulike fenomener som musikk knytter seg til i dagens samfunn.

Opptak til masterstudiet i musikkvitenskap krever fullført bachelorgrad med fordypning i musikkvitenskap eller tilsvarende godkjent utdanning. Det stilles i tillegg krav om middelkarakteren C eller bedre i det faglige opptaksgrunnlaget (fordypningen).

Les mer om masterstudiet i musikkvitenskap.