Hva lærer jeg

Musikkvitenskap - årsstudium

Hva lærer du?

Undervisning på musikkvitenskap, lærer foran klasse
Foto: Sigrid Erdal/NTNU

Musikk har spilt en viktig rolle til alle tider og i alle kulturer. I vår globaliserte tidsalder møter vi et større musikalsk mangfold enn noen gang før. Musikkens omfang og betydning, både i enkeltmenneskets liv og i større sosiale og kulturelle sammenhenger, har økt i takt med medienes utvikling og samfunnets gang.

Musikkvitenskapen stiller spørsmål om hvorfor musikken er slik den er, om hvordan den kan beskrives og hvordan kunnskap om den kan formidles til andre. For å nærme oss svaret på slike spørsmål har musikkvitenskap ved NTNU både en teoretisk og en praktisk tilnærming til forståelsen av musikk. Du får individuell undervisning i ditt hovedinstrument ukentlig, i tillegg til undervisning i musikkhistorie og analyse, gehørtrening og improvisasjon, øvelser i å lage musikk og grunnleggende musikkteknologi.