Studiemiljø

Musikkvitenskap - årsstudium

Studiemiljø

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger, seminar og gruppeøvinger samt individuell undervisning på hovedinstrument.

Musikkvitenskap har eget studio øverom i sine lokaler på Universitetssenteret Dragvoll.

Studiemiljøet på musikkvitenskap er rikt og variert. Det er mulig å arrangere huskonserter og det settes opp gjesteforelesninger.

Undervisning i musikkvitenskap, foto: Sigrid Erdal/NTNU
Undervisning i musikkvitenskap, foto: Sigrid Erdal/NTNU

Faglig forum

Faglig forum fungerer som diskusjonsforum for master- og doktorgradsprosjekter. Her videreformidler masterstudenter og vitenskapelig ansatte forskning fra sine prosjekter.

Linjeforening

Linjeforeningen for musikkvitenskap heter Fauréningen. Fauréningen arrangerer sosiale og faglige sammenkomster, samt konserter og studieturer. Vi har arrangementer både alene og sammen med de andre linjeforeningene ved institutt for musikk. Følg Fauréningen på facebook.

Miljøet på musikkvitenskap og det sosiale samholdet i og på tvers av kullene – blant medstudenter som deler felles faglig interesse for musikk – framheves av mange studenter som et av de viktigste argumentene for å velge musikkvitenskap.

NTNU Musikk i sosiale media

Til Instagram NTNU KulturFølg NTNU Musikk på Instagram. Her finner du informasjon om våre studier, våre arrangementer og nyheter om hva våre studenter og ansatte driver med.

NTNU Kultur

Til Instagram NTNU KulturFølg studentene fra Det humanistisk fakultet på Instagram. Her kan du stille spørsmål om studiene.