Kirkemusikk

Årsstudium, Trondheim

Kirkemusikk

– Søk opptak

Opptakskrav og opptaksprøve

Opptakskravet er bestått spilleprøve, og generell studiekompetanse. Som hovedregel kreves det i tillegg minst 3 år utøvende musikerutdanning.

For søkere utenfor Norden gjør vi oppmerksom på at det stilles krav om dokumenterte norsk- og engelskkunnskaper.

Hvem kan søke årsstudium i kirkemusikk?

  • Studenter/kandidater som har avsluttet musikerutdanning med annet hovedinstrument enn orgel, og som ønsker kirkemusikalsk tilleggskompetanse.
  • Studenter (primært ved Institutt for musikk) med annet hovedinstrument enn orgel, som ønsker å integrere en kirkemusikalsk komponent i sin utøvende utdanning, eller som fag 2 i musikkvitenskap.
  • Kirkemusikere i tjeneste som ikke har 3 års formell musikerutdanning kan i spesielle tilfeller få opptak til studiet om de er særlig talentfulle søkere.

Opptaksprøven

Opptak til årsstudiet i kirkemusikk forutsetter svært gode ferdigheter på tangentinstrument. Det forutsettes dessuten gode kunnskaper og ferdigheter i musikkteori, musikkhistorie samt godt gehør.

Repertoar til spilleprøve:

  • To selvvalgte koraler fra Norsk koralbok, med eller uten pedal (dette kan være to stykker med samlet varighet 5–10 min).
  • Fritt valgt stykke med varighet 5–10 min.

Spilleprøven foregår primært på orgel, men om ønskelig kan hele eller deler av prøven gjennomføres på klaver.


Antall studieplasser

Høst 2020: 5


Hvordan søke opptak UTSATT FRIST KIRKEMUSIKK

Hvordan søke opptak - utsatt frist

Tallet 1. Illustrasjon. Søk opptak via Søknadsweb

Frist 1. juni- for opptak til høstsemesteret.

Tallet 2. Illustrasjon. Last opp dokumentasjon etter at du har søkt

Frist 1. juni

Du som søker innen utsatt frist vil få en e-post med lenke hvor du fyller inn informasjon om deg selv, motivasjonsbrev og laster opp video av spill.

E-postadresse for spørsmål om opptak: opptak@musikk.ntnu.no