Kirkemusikk

Årsstudium, Trondheim

Kirkemusikk

Jobbmuligheter

Ønsker du å jobbe i kirken? Musikerutdanning kombinert med ettårig studium i kirkemusikk åpner nye muligheter.

I kombinasjon med tidligere musikerutdanning på minimum 3 år kvalifiserer studiet til kantorkompetanse. I Den norske kirke har en kantor det overordnede musikalske ansvaret i menigheten.

Du kan også kvalifisere deg for jobb som organist i kirken uten kantorkompetanse. Et slikt arbeid kan også omfatte korledelse, konsertvirksomhet og annet kulturarbeid knyttet til menigheten.