Kirkemusikk

Årsstudium, Trondheim

Kirkemusikk

– Studiemiljø

Som student på årsstudiet i krikemusikk integreres du i studiemiljøet ellers ved den utøvende musikkutdanningen i Trondheim. Du deltar på interpretasjonstimer, har tilgang til orglene ved instituttet og i samarbeidende kirker, kan delta på mesterklasser i prosjektuker, og får et nettverk i kirkemiljøet og musikkmiljøet generelt i kulturbyen Trondheim.

Undervisningen består av individuelle timer på hovedinstrument og smågruppeundervisning. De fleste vurderingsformene du møter i studiet er praktiske, med tillegg av øvinger og hjemmeeksamen.