Vann- og miljøteknikk

Ingeniør/bachelorprogram 3-årig, Ålesund

Vann- og miljøteknikk

– Om vann- og miljøteknikk

To studenter analyserer vann

Vann er vårt viktigste næringsmiddel. Samfunnet er helt avhengig av stabil tilgang til rent vann og gode systemer for avløpshåndtering. Norge har omlag 1 600 vannverk, 2 600 avløpsanlegg og 100 000 km ledninger for vannforsyning og avløp.

Sektoren har krevende utfordringer og er i stadig endring. Kravene til kvalitet og sikkerhet blir strengere. Klimaendringene gir større nedbørsmengder som igjen krever økt kapasitet og klimavennlig kretsløpsteknologi. Omlegginger på grunn av stigende havnivå er også en utfordring. Klimaendringer, strengere miljøkrav og bedre folkehelse er viktig drivere for utviklingen i bransjen.

Hvorfor velge dette studiet? 

Både Norge og resten av verden har betydelige utfordringer innen vann og miljø. Dette krever vann- og miljøingeniører som er motiverte og inspirerte til å skape innovative bærekraftige løsninger.

Du får tverrfaglige ferdigheter som gjør det mulig å skape, videreutvikle og lede utfordrende vann- og miljø prosjekter både nasjonalt og internasjonalt. Du lærer også 2D/3D digitalisering, modellering og simuleringsmetoder for planlegging, utforming og implementering av vann- og miljøprosjekter.

Det er stort behov for ingeniører med fagkunnskap til å drifte, vedlikeholde og utvikle disse anleggene. Som vanningeniør kan du være med å bygge bærekraftige vannsystemer for fremtiden, både nasjonalt og internasjonalt.