Vann- og miljøteknikk

Ingeniør/bachelorprogram 3-årig

Vann- og miljøteknikk

– Jobbmuligheter

Vann- og miljøingeniører jobber med planlegging og utbygging av byer, veier, vann og avløp over hele verden. Arbeidsdagen er variert, selvstendig og skapende. Vann- og miljøingeniøren kan jobbe både hos private og offentlige virksomheter, samt internasjonale virksomheter. 

En undersøkelse som organisasjonen Norsk Vann har gjennomført, viser at det er et stort og varig underskudd på ingeniører og sivilingeniører med kompetanse i vann- og miljøteknologi. Dette bachelorstudiet er utformet for å gi deg fremtidsrettet kompetanse som vannbransjen har behov for. Studiet vil kvalifisere for jobb i vannbransjen i offentlig sektor og i næringsliv både i Norge og internasjonalt.

Vanningeniører kan også jobbe med utvikling i andre land gjennom organisasjoner som FN, Kirkens Nødhjelp, Norad og Flyktninghjelpen. 

Du kan jobbe som: 

  • Entreprenør
  • Miljøingeniør
  • Vanningeniør
  • Rådgivende ingeniør
  • Konsulent
  • Eiendomsutvikler
  • Vegingeniør