Ingeniør/bachelorprogram 3-årig, Ålesund

Vann- og miljøteknikk

Velkommen til studiestart 2018

Immatrikulering onsdag 15. august

Onsdag 15. august blir det immatrikulering for alle nye studenter ved NTNU i Ålesund. Møt opp fra kl. 10.00,  velkomstseremonien starter kl. 11:00. Etter den blir det samling på instituttene, før Fadder tar over programmet. Samlingen til institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk (IHB) finner sted i gymsalen

Sted: NTNU i Ålesund, hovedbygget (vrimlearealet).

Oppstart for studiene

Torsdag 16. august

Tidspunkt  Sted Aktivitet
Kl. 11:00-11.45 Auditorium Fogdegården Kurs i Blackboard og studentweb for alle nye studentar ved institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk
Kl. 12.00 Rådhusplassen Lunsj med ordfører, i regi av fadder. Bussavgang fra NTNU kl. 12.00

Fredag 17. august

Tidspunkt  Sted Aktivitet
Kl. 09:00-11:30 Auditorium Fogdegården

Felles samling for alle nye studentar ved institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk, v/instituttleder. Presentasjon av programansvarlige, og samling i etterkant på grupperom:
A334 - nautikk, bachelor
A335 - skipsdesign, bachelor
B229 - skipsdesign, bachelor
Aksla - bygg, bachelor
B228 - vann- og miljøteknologi, bachelor
Sukkertoppen - shipping management, bachelor + shippingledelse, årsstudium

 

 

Mandag 20. august

Tidspunkt  Sted Aktivitet
Kl. 09:30-13:15 Auditorium Brosundet

Instituttet inviterer til felles samling for alle nye studenter. Vi samles i auditorium Brosundet der det blir kort informasjon om dagens program og inndeling i grupper. Deretter går vi til Norsk Maritimt Kompetansesenter der vi prøver å gi et innblikk i mulighetene som ligger i fremtidens yrkesliv. Vi avslutter med lunsj i kantina på NMK.

Velkomstdag for jenter 14. august

Før immatrikulering og offisiell studiestart inviterer Jenteprosjektet Ada til velkomstdag for de nye jentene. Her får du møte de andre jentene som skal gå på samme studieprogram som deg og jentene fra de studiene som ligger nærmest ditt eget. 

Du får informasjon om de ulike tilbudene som Jenteprosjektet Ada har til jentene på studiene og du får en snikktitt på NTNU, før det braker løs for alvor.

Denne dagen er et frivillig tilbud; du går ikke glipp av noe faglig hvis du ikke kan være med. Her skal vi bare bli kjent med hverandre, spise god mat og ha det gøy sammen.

Program for velkomstdagen

Om vann- og miljøteknikk

Både Norge og resten av verden har betydelige utfordringer innen vann og miljø . Dette krever vann- og miljøingeniører som er motiverte og inspirerte til å skape innovative og bærekraftige løsninger. Du får tverrfaglige ferdigheter som gjør det mulig å skape, videreutvikle og lede utfordrende vann- og miljøprosjekter både nasjonalt og internasjonalt. Du lærer også 2D/3D digitalisering, modellering og simuleringsmetoder for planlegging, utforming og implementering av vann- og miljøprosjekter.


NTNU tilbyr også:


Opptakskrav

Generell studiekompetanse (evt. realkompetanse) og matematikk R1+R2 og fysikk 1 eller toårig teknisk fagskole (rammeplan 98/99). Du søker om opptak via Samordna Opptak

Med fagbrev eller generell studiekompetanse søke opptak til Y-veien, TRES eller forkursStudieåret 2017-2018 var opptaksgrensen 42.0 poeng i ordinær kvote, mens alle i førstegangsvitnemålkvoten kom inn på dette studieprogrammet.


Jobbmuligheter

Vann- og miljøingeniører jobber med planlegging og utbygging av byer, veier, vann og avløp over hele verden. Arbeidsdagen er variert, selvstendig og skapende. Vann- og miljøingeniøren kan jobbe både hos private og offentlige virksomheter, samt internasjonale virksomheter. 


Studiets oppbygging

Studiets to første år gir deg en innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder, tradisjonelle basisfag innen planlegging, etablering og bruk av kart, opplæring i bruk av digitale verktøy. I tillegg har du grunnleggende emner i matematikk, fysikk og kjemi.


Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere. De svarer på faglige spørsmål om studiet.


Fakta

Gradsnavn: Bachelor i ingeniørfag, bygg
Studiepoeng: 180
Studiekode: 194 561
Undervisningsform: Heltid

Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Sted: Ålesund
Søknadsfrist: 15. april

Poenggrenser 2017: 
Førstegangsvitnemål: Alle
Ordinær: 42.0

Informasjonen gjelder for inneværende studieår. 

Bidra til kunnskap for en bedre verden

Uansett hvilket vei du velger, kan du være med på å løse store utfordringer i verden. NTNU prioriterer innsats og ressurser som kan hjelpe til med å realisere FNs 17 ambisiøse bærekraftsmål.