Vann- og miljøteknikk

Ingeniør/bachelorprogram 3-årig, Ålesund

Vann- og miljøteknikk

Om vann- og miljøteknologi

Om vann- og miljøteknikk

NB! Dette studiet legges ned og vann- og miljøteknikk vil tilbys som en studieretning  byggingeniør fra og med høsten 2019

Besøk byggingeniørstudiets nye nettsider

Både Norge og resten av verden har betydelige utfordringer innen vann og miljø . Dette krever vann- og miljøingeniører som er motiverte og inspirerte til å skape innovative og bærekraftige løsninger. Du får tverrfaglige ferdigheter som gjør det mulig å skape, videreutvikle og lede utfordrende vann- og miljøprosjekter både nasjonalt og internasjonalt. Du lærer også 2D/3D digitalisering, modellering og simuleringsmetoder for planlegging, utforming og implementering av vann- og miljøprosjekter.


NTNU tilbyr også:


Opptakskrav

Generell studiekompetanse (evt. realkompetanse) og matematikk R1+R2 og fysikk 1 eller toårig teknisk fagskole (rammeplan 98/99). Du søker om opptak via Samordna Opptak

Med fagbrev eller generell studiekompetanse søke opptak til Y-veien, TRES eller forkursStudieåret 2017-2018 var opptaksgrensen 42.0 poeng i ordinær kvote, mens alle i førstegangsvitnemålkvoten kom inn på dette studieprogrammet.


Jobbmuligheter

Vann- og miljøingeniører jobber med planlegging og utbygging av byer, veier, vann og avløp over hele verden. Arbeidsdagen er variert, selvstendig og skapende. Vann- og miljøingeniøren kan jobbe både hos private og offentlige virksomheter, samt internasjonale virksomheter. 


Studiets oppbygging

Studiets to første år gir deg en innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder, tradisjonelle basisfag innen planlegging, etablering og bruk av kart, opplæring i bruk av digitale verktøy. I tillegg har du grunnleggende emner i matematikk, fysikk og kjemi.


Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere. De svarer på faglige spørsmål om studiet.


1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i ingeniørfag, bygg
Studiepoeng: 180
Studiekode: 194 561
Undervisningsform: Heltid

Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Sted: Ålesund
Søknadsfrist: 15. april

Poenggrenser 2017: 
Førstegangsvitnemål: Alle
Ordinær: 42.0

Informasjonen gjelder for inneværende studieår. 

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona