Vann- og miljøteknikk

Ingeniør/bachelorprogram 3-årig, Ålesund

Vann- og miljøteknikk

Om vann- og miljøteknologi

Om vann- og miljøteknikk

NB! Dette studiet legges ned og vann- og miljøteknikk vil tilbys som en studieretning  byggingeniør fra og med høsten 2019

Besøk byggingeniørstudiets nye nettsider

Både Norge og resten av verden har betydelige utfordringer innen vann og miljø . Dette krever vann- og miljøingeniører som er motiverte og inspirerte til å skape innovative og bærekraftige løsninger. Du får tverrfaglige ferdigheter som gjør det mulig å skape, videreutvikle og lede utfordrende vann- og miljøprosjekter både nasjonalt og internasjonalt. Du lærer også 2D/3D digitalisering, modellering og simuleringsmetoder for planlegging, utforming og implementering av vann- og miljøprosjekter.


NTNU tilbyr også:


Opptakskrav

Generell studiekompetanse (evt. realkompetanse) og matematikk R1+R2 og fysikk 1 eller toårig teknisk fagskole (rammeplan 98/99). Du søker om opptak via Samordna Opptak

Med fagbrev eller generell studiekompetanse søke opptak til Y-veien, TRES eller forkursStudieåret 2017-2018 var opptaksgrensen 42.0 poeng i ordinær kvote, mens alle i førstegangsvitnemålkvoten kom inn på dette studieprogrammet.


Jobbmuligheter

Vann- og miljøingeniører jobber med planlegging og utbygging av byer, veier, vann og avløp over hele verden. Arbeidsdagen er variert, selvstendig og skapende. Vann- og miljøingeniøren kan jobbe både hos private og offentlige virksomheter, samt internasjonale virksomheter. 


Studiets oppbygging

Studiets to første år gir deg en innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder, tradisjonelle basisfag innen planlegging, etablering og bruk av kart, opplæring i bruk av digitale verktøy. I tillegg har du grunnleggende emner i matematikk, fysikk og kjemi.


Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere. De svarer på faglige spørsmål om studiet.


Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i ingeniørfag, bygg
Studiepoeng: 180
Studiekode: 194 561
Undervisningsform: Heltid

Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Sted: Ålesund
Søknadsfrist: 15. april

Poenggrenser 2017: 
Førstegangsvitnemål: Alle
Ordinær: 42.0

Informasjonen gjelder for inneværende studieår. 

Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Følg oss på instagramStudentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål. Følg oss på ntnustudent


Opptak til NTNU

Ofte stilte spørsmål og svar