Ingeniør/bachelorprogram 3-årig, Ålesund

Vann- og miljøteknikk

Studenter i laboratoriet

Om vann- og miljøteknikk

Vann er vårt viktigste næringsmiddel. Samfunnet er helt avhengig av stabil tilgang til rent vann og gode systemer for avløpshåndtering. Norge har omlag 1 600 vannverk, 2 600 avløpsanlegg og 100 000 km ledninger for vannforsyning og avløp. Det er stort behov for ingeniører med fagkunnskap til å drifte, vedlikeholde og utvikle disse anleggene.


NTNU tilbyr også:


Opptakskrav

Generell studiekompetanse (evt. realkompetanse) og matematikk R1+R2 og fysikk 1 eller toårig teknisk fagskole (rammeplan 98/99). Dersom du ikke oppfyller opptakskravene til denne utdanningen, kan du søke opptak til Y-veien, TRES eller forkurs.

Du søker om opptak via Samordna Opptak. Studieåret 2017-2018 var opptaksgrensen 42.0 poeng i ordinær kvote, mens alle i førstegangsvitnemålkvoten kom inn på dette studieprogrammet.


Jobbmuligheter

Studiet vil kvalifisere for jobb i vannbransjen i offentlig sektor og i næringsliv både i Norge og internasjonalt.


Studiets oppbygging

Studiets to første år omfatter innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder, tradisjonelle basisfag innen planlegging, etablering og bruk av kart, opplæring i bruk av digitale verktøy i tillegg til de grunnleggende emnene i matematikk, fysikk og kjemi.


Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere. De svarer på faglige spørsmål om studiet.


Fakta

Gradsnavn: Bachelor i ingeniørfag, bygg
Studiepoeng: 180
Studiekode: 194 561
Undervisningsform: Heltid

Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Sted: Ålesund
Søknadsfrist: 15. april

Poenggrenser 2017: 
Førstegangsvitnemål: Alle
Ordinær: 42.0

Informasjonen gjelder for inneværende studieår.