Vann- og miljøteknikk

Ingeniørfag/bachelorprogram 3-årig

Vann- og miljøteknikk

– Studiets oppbygging

Studiets to første år gir deg en innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder, tradisjonelle basisfag innen planlegging, etablering og bruk av kart, opplæring i bruk av digitale verktøy i tillegg til grunnleggende emner i matematikk, fysikk og kjemi.

I første år av studiet brukes det mye studentaktive undervisningsmetoder.

Mindre prosjekter og ekskursjoner knyttes tett opp til forelesninger og litteraturstudier. Du får opplæring i forskjellige arbeidsmetoder og grunnopplæring i digitale verktøy. Hensikten er at du etter det første året skal ha noe basiskunnskap og forståelse for helheten i vann- og miljøteknikk-ingeniørens arbeid.

I andre studieår vil du få innføring i grunnleggende ingeniørfag innen vann-og miljøteknikk.

I tredje år, femte semester, skal du velge minst 30 studiepoeng med videre fordypning innen vann- og miljøteknikkfag. Dette kan kombineres med valgfag fra andre studieretning eller andre fagområder. Det er tilrettelagt for utveksling for de som måtte ønske det i dette semesteret. Det vil på dette nivået stilles større krav til grad av selvstendig arbeid. I sjette semester avsluttes studiet med en bacheloroppgave på 20 studiepoeng, som normalt utføres i samarbeid med arbeidslivet, eller et aktuelt forskningsprosjekt.

studyprogramme-planner-portlet

Studieplan