Nautikk

Bachelorprogram 3-årig, Ålesund

Nautikk

– Søk opptak

Opptakskrav

Opptakskravet til nautikk er generell studiekompetanse. Kravkoden for dette er MARTE, se oversikt over kravkoder på Samordna opptak. Du søker om opptak via Samordna Opptak

SØK nautikk med generell studiekompetanse

Du er også kvalifisert for å søke på studiet med forkurs for ingeniørutdanning eller 2-årig teknisk fagskole.   


Andre veier til opptak

Hvis du ikke oppfyller opptakskravene kan du søke opptak til forkurs for ingeniørutdanning eller alternative studieløp som Y-veien eller TRES.    

Du søker opptak til forkurs for ingeniørutdanning, Y-veien og TRESNTNUs Søknadsweb innen 15. april.

SØK nautikk Y-veien


Nautikk

Tidligere opptaksgrenser

Poenggrenser
År Ordinær kvote Førstegangsvitnemål
2019 51,1 44,8
2018 52,6 44,9
2017 50,5 42,6

Krysspublisert! Hvordan søke opptak (fellesartikkel)

Hvordan søke opptak

Tallet 1. Illustrasjon. Søk opptak via Samordna opptak

Frist: 15. april – for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.
Frist: 1. mars – frist for søknad på tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad med realkompetanse

Tallet 2. Illustrasjon Last opp dokumentasjon

Frist: 20. mars – for deg med søknadsfrist 1. mars.

Frist: 15. april – for deg med søknadsfrist 15. april

Last opp dokumentasjon som viser at du kvalifiserer til de studiene du søker opptakt til. Hvis du har et elektronisk vitnemål fra videregående skole, og dette er det eneste som skal legges til grunn for søknaden sin, så trenger du ikke laste opp dokumentasjon.

Frist: 1. juli – Siste frist for å laste opp dokumentasjon. Får du vitnemål, kompetansebevis eller attester etter fristen for opplastning av dokumentasjon, så kan du laste opp dette innen 1. juli.

Tallet 3. Illustrasjon Omprioritere studieønske

Frist: 1. juli – Siste frist for å omprioritere studieønskene dine.

Tallet 4. Illustrasjon Svar på søknaden

Frist 24. juli – Svaret på søknaden blir lagt ut i søknaden innen 20. juli. Du må svare på svarskjema innen svarfristen 24. juli. Her finner du en svarside der det står hvilket for studium du har fått tilbud fra, og hvilket studium du kan stå på venteliste til.

Studiestart

Når du har takket ja til plassen blir du opprettet som student ved NTNU og får tilgang til Studentweb der du kan finne utdanningsplan og betalingsinformasjon for semesteravgiften. 


Spørsmål

Ofte stilte spørsmål med svar

Ta gjerne kontakt med en studieveileder hvis du lurer på noe om studieprogrammet eller du har andre faglige spørsmål.

Poenggrenser

Til mange studier er det flere kvalifiserte søkere enn det er studieplasser. Se oversikten som viser poenggrensene for hvert studium.


Krysspublisert! IKKE rør!!! Søknadsfrist søknad gjennom samordna opptak (deling)

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad direkte til Samordna opptak.

Søk opptak

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
  • Studienivå: Bachelor
  • Studieprogram: Bachelor i nautikk
  • Varighet: Heltid
  • Studiepoeng: 180
  • Studiekode opptak: 194353
  • Poenggrense: 2019: 51,1
  • Poenggrense f.vitnemål: 2019: 44,8
  • Ansvarlig: Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk
  • Søknadsfrist: 15. april
  • Studiested: Campus Ålesund, Ålesund