Nautikk

Bachelorprogram 3-årig, Ålesund

Nautikk

– Jobbmuligheter

Studenter foran 3D-modeller på skjerm

Nautikk er læren om sjøfart, og nautikkstudiet passer spesielt for deg som er interessert i å jobbe med skip, enten på land eller til sjøs. Nautikkstudiet danner grunnlag for å bli skipsfører, og som nautiker kan du etter oppnådd fartstid få muligheten til å seile som kaptein på alle typer skip over hele verden.

En nautikkutdanning åpner mulighetene for en karriere både på sjø og land. På skip kan du jobbe som dekksoffiser. På land kan du jobbe i havneorganisasjoner, eller innen kvalitet, ledelse og operasjon på rederikontorer. Du kan også arbeide i offentlige maritime institusjoner, maritim utstyrsindustri og klassifikasjonsselskap.

Arbeidssteder kan være:

 • Skipsverft og rederier
 • Fiskeri
 • Offshoreselskaper
 • Utstyrsprodusenter
 • Klasseselskaper
 • Skipsmegling
 • Skipsforsikring
 • Havnemyndigheter
 • Sjøforsvaret, Kystverket, Sjøkartverket, Sjøfartsdirektoratet
 • Terminal- og transportselskaper
 • Maritime utdanninger

Karrieretjenesten og NTNU Bridge (krysspublisert)

Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, studie- og eksamensteknikker, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter.


Utdannelse og jobbmuligheter

7000 tidligere studenter har fortalt oss hvordan det har gått med dem etter de ble uteksaminert fra NTNU.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Bruk NTNU Alumni-nettverket

NTNU Alumni vil være nyttig for deg som student og videre gjennom hele din karriere. Du kan dra nytte av tidligere studenters erfaringer og få innblikk i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt.