Nautikk

Bachelorprogram 3-årig, Ålesund

Nautikk

– Kontakt

Studieveileder på programmet du tilhører kan hjelpe deg med:

  • Utdanningsplan
  • Studieprogresjon
  • Utenlandsopphold
  • Permisjon
  • Retningsvalg
  • Utfordringer i studiehverdagen

Hvordan kontakte studieveileder?

Beste måte å komme i kontakt med studieveileder er å sende en epost hvor du presenterer saken og eventuelt ber om et møte.

  studier@iv.ntnu.no

Du kan også ta direkte kontakt med en av våre studieveiledere: