​​​​​​​Tenestestøtte​​​​​​​ og verktøy

​​​​​​​Tenestestøtte​​​​​​​ og verktøy

– Kunnskapsressursar​​​​​​​ og digitale verktøy for deg som arbeider med den psykiske helsa til barn og unge

Søk kunnskap og ressursar

Søk kunnskap og ressursar


RKBU Jente med lyst hårRKBU Midt-Noreg

Treng organisasjonen din faglege råd eller hjelp til å utvikla måten de jobbar på?

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - psykisk helse og barnevern kan bidra med kunnskapsbasert rådgiving og hjelp til deg som arbeider med barn og unge. Me ber deg ta kontakt med oss ved å fylla ut skjema for førespurnader.

Søk faglege råd og støtte hos RKBU Midt-Noreg


​​​​​​Helsebiblioteket

Oppslagsverk om den psykiske helsa til barn og unge

Helsebiblioteket gir tilgang til oppslagsverk, retningslinjer, databasar og andre kunnskapsressursar for helsepersonell i Noreg. I Helsebiblioteket.no kan du lasta ned Skåringsverktøy for den psykiske helsa til barn og unge. Du kan søkja verktøy om fleire psykiske lidingar hos barn og unge.

Barn og unges psykiske helse - Helsebiblioteket


PsykTestBarn

Norske versjonar av testar og kartleggingsverktøy for barn og ungdom

PsykTestBarn - Eit tidsskrift med artiklar om måleeigenskapar ved norske versjonar av testar og kartleggingsverktøy. Testar og verktøy som blir brukt til å undersøkja psykisk helse, psykososiale problem, evner og ferdigheiter hos barn og ungdom.

PsykTestBarn


Tiltakshåndboka

Vurdering av forsking og behandling

Tiltakshandboka er eit oppslagsverk over forsking på den psykiske helsa til barn og unge. Vurderingar av dokumentasjon på ulike behandlingsformer.

Tiltakshåndboka


Ungsinn

Tiltak for den psykiske helsa til barn og unge

Ungsinn er eit elektronisk vitskapleg tidsskrift om tiltak for den psykiske helsa til barn og unge. Uavhengige kunnskapsoppsummeringar om tiltak i Noreg.

Ungsinn


IN SUM

Database for systematiske oversikter om effekt av tiltak for den psykiske helsa til barn og unge og velferd (RBUP Aust og Sør)

IN SUM


Faglig støtte for deg som jobber med barn og unges psykiske helse

Søk kunnskap og ressurser om barn og unge - Kunnskapombarn.no
Kunnskapombarn.no - Fagleg støtte for deg som jobbar med den psykiske helsa til barn og unge

Kunnskapombarn.no er nettstaden for dei fire regionale kunnskapsentera for den psykiske helsa til barn og unge og barnevern. Her kan du lesa nyheiter om forsking, tiltak, verktøy og erfaringar frå praksis.


Kontakt

Kontakt

Marit By Rise  Marit By Rise, Senterleiar

   kontakt@rkbu.ntnu.no

  Tilsette

   Om oss

Adresse

RKBU Midt-Noreg, NTNU Institutt for psykisk helse, 7491 Trondheim

Besøksadresse

Klostergata 46, 3. etasje

RKBU Midt-Norge, Inngang. Klostergata 46 Trondheim

Førespurnader og spørsmål

  Førespurnad om studiar

  Søk faglege råd og støtte

Sosiale medier RKBU