Ressursportal om barnevernledelse

Ressursportal om barnevernledelse

– Inngang til forståelse av egen lederatferd og økt lederidentitet

Strategi og nettverk - boks

Strategi

– Hvordan oppnå endring og godt samarbeid med relevante aktører?

Fagutvikling - boks

Fagutvikling

– Hvordan kan barnevernet utvikles til beste for barn og familier? 

Personalledelse - boks

Personal

– Hvordan kan god personalledelse ivaretas? 

Organisasjon- boks

Organisasjon

– Hvordan kan barnevernet som organisasjon forstås og ledes?

Siste i portalen

Siste i portalen

Barnevernsreformen

Norsk Fosterhjemsforenings nettbaserte veiledningsressursert

Saksbehandlingsrundskrivet

Veiledningsteam i kommunalt barnevern


Nye ressurser
Ledelse i en krevende tid (video)
Ingrid Wibe fra Senter for ledelse snakker om hvordan være en god leder i krise

Barnevernledelse under pandemien (video)
Førsteamanuensis Stein Jonny Valstad snakker om ledelse av barnevernet under pandemien

Ledelse av stress og emosjoner (video)
Psykolog Maren Falch-Madsen fra senter for ledelse


Lederhistorie
En samtale om kriseledelse - Kjersti Sandaker og Stein Jonny Valstad (video)

03 mai 2021

Disclaimer

Skulle du finne innhold du mener ikke er rettighetsklarert på en god måte, ber vi deg om å gjøre oss oppmerksom på dette.