Ressursportal om barnevernledelse

Ressursportal om barnevernledelse

– Inngang til forståelse av egen lederatferd og økt lederidentitet

Barnevernlederen

Strategi og nettverk - boks

Strategisk utvikling i barnevernet

– Hvordan oppnå endring og godt samarbeid?

Kunnskapsutvikling - boks

Kunnskapsutvikling og læring

– Hvordan kan barnevernet utvikles til beste for barn og familier? 

Personalledelse - boks

Personalledelse i barnevernet

– Hvordan lede med hjerte og hjerne?

Organisasjon- boks

Organisasjon og ledelse

– Hvordan kan barnevernet som organisasjon forstås og ledes?