Ressursportal om barnevernledelse

Ressursportal om barnevernledelse

– Inngang til forståelse av egen lederatferd og økt lederidentitet

Strategi og nettverk - boks

Strategi

– Hvordan oppnå endring og godt samarbeid med relevante aktører?

Fagutvikling - boks

Fagutvikling

– Hvordan kan barnevernet utvikles til beste for barn og familier? 

Personalledelse - boks

Personal

– Hvordan kan god personalledelse ivaretas? 

Organisasjon- boks

Organisasjon

– Hvordan kan barnevernet som organisasjon forstås og ledes?

Mari Trommald - Bufdir

Disclaimer

Skulle du finne innhold du mener ikke er rettighetsklarert på en god måte, ber vi deg om å gjøre oss oppmerksom på dette.