Ressursportal om barnevernledelse

– Inngang til forståelse av egen lederatferd og økt lederidentitet
Strategi

Strategi

– Hvordan oppnå endring og godt samarbeid med relevante aktører?


Fagutvikling

Fagutvikling

– Hvordan kan barnevernet utvikles til beste for barn og familier? 

Illustrasjon Personal

Personal

– Hvordan kan god personalledelse ivaretas? 


Organisasjon

Organisasjon

– Hvordan kan barnevernet som organisasjon forstås og ledes?