Ressursportal om barnevernledelse

– Inngang til forståelse om egen lederatferd og økt lederidentitet

Organisasjon - ressursbank - klosser foran tavle

Organisasjon

– Hvordan kan barnevernet som organisasjon forstås og ledes? 

Fag og utvikling - gutt som lærer (Foto: Thinkstockphotos)

Fagutvikling

– Hvordan kan barnevernet utvikles til beste for barn og familier? 

Føringer og viktige aktører

– Aktuelle føringer og viktige aktører for barnevernets virksomhet


Personal og økonomi - Papirfolk (Foto: Thinkstockphotos)

Personal

– Hvordan kan god personalledelse ivaretas? 

Strategi og nettverk - Sjakkspillende gutt (Foto: Thinkstockphotos)

Strategi

– Hvordan oppnå endring og godt samarbeid med relevante aktører?


Forskning, statistikk og kunnskap

– Relevante tidsskrift, forskningsoppsummeringer og barnevernstatistikk