Ressursportal om barnevernledelse

– Inngang til forståelse av egen lederatferd og økt lederidentitet
Strategi

Strategi

– Hvordan oppnå endring og godt samarbeid med relevante aktører?


Fagutvikling

Fagutvikling

– Hvordan kan barnevernet utvikles til beste for barn og familier? 

Illustrasjon Personal

Personal

– Hvordan kan god personalledelse ivaretas? 


Organisasjon

Organisasjon

– Hvordan kan barnevernet som organisasjon forstås og ledes?

Samisk flagg

 

Kjære brukere av portalen!

Flere av videoene våre har nå fått sør-samisk undertekst som en valgmulighet. På sikt skal alle videoer vi publiserer ha norsk og sør-samisk tekst. Dessverre er det slik at Youtube, som er den videospilleren vi bruker, ikke har sør-samisk som et språkalternativ i sin liste. Vi valgte derfor å legge ut sør-samisk under finsk, slik at tekstingen likevel ble tilgjengelig. Ønsker du teksting på sør-samisk, kan du gå i tekstmenyen, velge finsk, og vips, så får du sør-samisk undertekst.

Hijven biejjien utneme!

Skulle du finne innhold du mener ikke er rettighetsklarert på en god måte, ber vi deg om å gjøre oss oppmerksom på dette.