Ressursportal om barnevernledelse

– Inngang til forståelse om egen lederatferd og økt lederidentitet
Strategi

Strategi

– Hvordan oppnå endring og godt samarbeid med relevante aktører?


Fagutvikling

Fagutvikling

– Hvordan kan barnevernet utvikles til beste for barn og familier? 

Illustrasjon Personal

Personal

– Hvordan kan god personalledelse ivaretas? 


Organisasjon

Organisasjon

– Hvordan kan barnevernet som organisasjon forstås og ledes?

Vil du bli veileder for kommunalt barnevern?

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) skal i 2018 etablere team med veiledere som skal støtte kommuner som over tid har hatt store utfordringer og/eller fare for alvorlig svikt i barneverntjenesten.

For mer informasjon følg denne linken

Skulle du finne innhold du mener ikke er rettighetsklarert på en god måte, ber vi deg om å gjøre oss oppmerksom på dette.