Bakgrunn og aktiviteter

Kontaktperson for inkommende utvekslingsstudenter fra Italia, Spania og Portugal, i tillegg til prosjektstudenter.

Nasjonal koordinator i IAESTE https://iaeste.no/no/

 

Arbeidsoppgaver

- Orientation Week (Orienteringsuka)

- Studentvelferd hos internasjonale studenter

- Tildeling av støtte til studentorganisasjoner (https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/English/Funding+for+international+student+activities) og Nordisk kontaktstipend (https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Nordisk+kontaktstipend)

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner