Bakgrunn og aktiviteter

Overlege ved Øyeavdelingen, St.Olavs Hospital og førsteamanuensis i øyesykdommer ved INB, NTNU. Del av Forskningsgruppe for Øyesykdommer - Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap - NTNU.

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner