Psykologisk poliklinikk - voksen

Institutt for psykologi

Psykologisk poliklinikk - voksen

– Universitetsklinikk

To personer som prater sammen i klinikkrom på Institutt for psykologi. Foto.

Psykologiske poliklinikker er tilknyttet Institutt for psykologi, NTNU, og er lokalisert på NTNU Dragvoll.  Ved instituttet utdannes det psykologer på profesjonsstudiet i psykologi. For å gjennomføre denne utdanningen tar psykologisk poliklinikk hvert år imot pasienter for behandling. Psykologiske poliklinikker Voksen tilbyr psykologisk behandling for deg som er over 18 år.

Hvem kan søke? 

Søknad kan komme fra fastlegen, kommunale tjenester eller man kan selv sende en skriftlig henvisning hvor man gir en kort beskrivelse av problemet man søker hjelp med, samt oppgir navn, adresse, fødselsnummer, telefonnummer slik at vi kan komme i kontakt med deg.  Henvisningen sendes i brevform til: Psykologiske Poliklinikker Voksen, Institutt for psykologi, NTNU, 7491 Trondheim.

Hva kan du søke hjelp for?

Eksempler på problemstillinger som det ofte søkes behandling for ved poliklinikken er: Angstplager som sosial fobi, panikkangst, helseangst, tvang, traumer, depressive plager, samlivsbrudd og/eller andre livskriser. Samtaleforløpet er mellom 13–15 samtaler. Det kan også søkes hjelp for problematikk og symptomer som tilhører spesialisthelsetjenestens ansvarsområde med unntak av pågående selvmordsproblematikk og alvorlige psykiske lidelser (f. eks bipolar lidelse, psykose, alvorlig personlighetsforstyrrelse og alvorlig spiseforstyrrelse) som vil da bli henvist videre.

Videre saksgang

Ved mottak av henvisning, vil klinikklederen vurdere om henvisningen kan være passende for behandling ved poliklinikken. Det er inntak av klienter to ganger i året (januar og august).  Klienter vil bli tilskrevet eller kontaktet per telefon om de blir tilbudt behandling eller om de vil vurdere om å stå på venteliste til neste inntak hvis man ikke har fått plass. Klienter som ikke besvarer henvendelser om de vil motta plass, vil ikke få et tilbud om behandling og inntak blir da supplert fra ventelisten.

Spesielt for behandling ved universitetsklinikken

Behandlingen utføres av viderekommende studenter, som kontinuerlig veiledes/observeres av psykologspesialister. Studentene som er i sitt 4. studieår, er svært engasjerte og faglig godt oppdaterte. Studentene arbeider i grupper på 4. Hver pasient får sin egen behandler i terapi-rommet mens en psykologspesialist/veileder, samt 3 medstudenter følger utøvende student via enveisspeil fra naborommet.

Bruk av enveis-speil i behandlingsrom og videoopptak brukes i behandlingen. Vår erfaring er at klientene raskt venner seg til dette. Videoopptak slettes etter avsluttet behandling. Behandlingen finner sted på onsdager eller torsdager, og strekker seg over ett semester. Klinikkens undersøkelser og behandling er forskningsbasert. Det betyr at man som pasient må fylle ut noen få spørreskjemaer som et ledd i denne forskningsbaserte behandlingen.

Merk: Vi kan ikke svare på henvendelser som inneholder sensitive personopplysninger per e-post. Har du spørsmål om henvisning eller andre henvendelser, ta kontakt på telefon 73597407. 


Kontaktinformasjon Psykologisk poliklinikk – Voksen

Kontaktinformasjon Psykologisk poliklinikk – Voksen

Besøksadresse:

Institutt for psykologi
Bygg 12, nivå 3 Dragvoll
Tlf. 73 59 74 07

Slik finner du klinikken – kart

Postadresse 

Psykologisk poliklinikk – Voksen
Institutt for psykologi
NTNU
7491 TRONDHEIM

E-post: klinikk@ips.ntnu.no