Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er professor i fysikk, og har primært jobbet med teoretisk elementærpartikkelfysikk. Jeg disputerte ved UiO i 1982, med avhandlingen "Multiquark Systems and Broken Flavour Symmetry".

Etter disputas var jeg "post-doc" i 2 år på UiO, før jeg hadde diverse opphold på CERN.

I 1986 begynte jeg som førsteamanuensis på Gjøvik Ingeniørhøgskole (fra 1994 HiG, fra  2016 NTNU).

Forskning:

En oversikt over de viktigste publikasjoner finner du her.

Erfaring:

2021 - dd: Professor ved NTNU i Gjøvik

2016 - 2021: Viserektor ved NTNU i Gjøvik

2000 - 2015: Rektor ved HiG.

2002-2015: Professor i fysikk ved HIG

1997-2000: Valgt prorektor ved HiG.

Høsten 1993: Gjesteforsker ved SINTEF i Oslo (1/2 år).

1988-1990: Tre perioder a 3 måneders forskningsopphold som Corresponding Fellow ved CERN’s teoriavdeling, CERN, Sveits.

1986- 2002: Førsteamanuensis ved Gjøvik Ingeniørhøgskole (fra 1.8.1994 Høgskolen i Gjøvik).

1984-1986: Fellow ved CERN’s teoriavdeling, CERN, Sveits.

1979-1984: Vit.ass. ved Fysisk Institutt, Universitetet i Oslo.