Næringslivsringer

Næringslivsringer

Det finnes en rekke næringslivsringene ved fakulteter, institutter og studieprogram ved NTNU. Hovedformålet med disse samarbeidsforaene er å involvere partnere i næringsliv, industri og offentlig forvaltning i et fruktbart samarbeid for å styrke utdanningsvirksomheten ved universitetet.

Karrierenettverk

Jenteprosjektet Ada er involvert i to karrierenettverk. Etablert tidlig på 1990-tallet og i 2014.

Næringslivsringen

Ved studieprogrammet Bygg- og miljøteknikk. Etablert 1999.

Samarbeidsforum

Ved Fakultet for naturvitenskap (NV). Etablert 2000.

Bergringen

Ved Institutt for geovitenskap og petroleum (IGP). Etablert 2001.

Energikontakten

Ved studieprogrammet Energi og Miljø. Etablert 2003.

Samarbeidsforum Marin

Ved studieprogrammet Marin teknikk. Etablert 2005.

Nettverket Elektronikk og Kybernetikk

Ved Institutt for teknisk kybernetikk (ITK) og Institutt for elektroniske systemer (IES). Etablert 2011.

Industrivinduet

Ved studieprogrammet Produktutvikling og produksjon. Etablert 2006.

Næringslivsnettverket KID

Ved Institutt for datateknikk og informatikk (IDI) og Institutt for elektroniske systemer (IES). Etablert 2012.

Se også klyngesamarbeid.


Styrker utdanningen

Aktiviteter i næringslivssamarbeid retter seg typisk inn mot å styrke rekrutteringen, redusere frafall underveis i studiene og sikre at kandidatene går ut i arbeidslivet med en mest mulig relevant utdanning.

Bransjeorganisasjoner og «lokomotiv»-bedrifter i de respektive bransjene er gjerne tungt involvert, og skal sikre tilstrekkelig kontinuitet over tid. Næringslivsringene etableres typisk som prosjekter på fakultetsnivå med jevnstor representasjon i styret fra næringsliv og NTNU. Studentene er godt representert både i styrer og daglig drift. Styrene møtes 2-4 ganger årlig og medlemsbedriftene deltar i aktiviteter fellesarrangementer.

I tillegg til næringslivsringene foregår det mye samarbeid mellom fagmiljø og enkeltaktører, og gjennom forskningssentrene NTNU er involvert i. Du finner en oversikt over slike forskningssentre under sidene for NTNU Toppforskning.

Space

 

Ledelse

Ledelse

Prorektor for nyskaping

Prorektor for nyskaping Toril A. Nagelhus Hernes leder NTNUs arbeid med innovasjon og nyskaping, og har ansvar for å ivareta strategiske samarbeidsrelasjoner med næringslivsaktører regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Viserektor i Gjøvik

Viserektor i Gjøvik Jørn Wroldsen representerer og posisjonerer NTNU som institusjon overfor regionalt arbeidsliv.

Viserektor i Ålesund

Viserektor i Ålesund Annik Magerholm Fet representerer og posisjonerer NTNU som institusjon overfor regionalt arbeidsliv.

 


Kontakt

Kontakt NTNU

Kontakt oss om innovasjon og nyskaping, arbeids- og næringslivssamarbeid:

Aktører og tjenester