Næringslivsringer

Næringslivsringer

Ved NTNUs fakulteter, institutter og studieprogram finnes en rekke næringslivsringer.

Hovedformålet med disse samarbeidsforaene er å involvere partnere i næringsliv, industri og offentlig forvaltning i et fruktbart samarbeid for å styrke utdanningsvirksomheten ved universitetet.

Aktiviteter i samarbeid retter seg typisk inn mot å styrke rekrutteringen, redusere frafall underveis i studiene og sikre at kandidatene går ut i arbeidslivet med en mest mulig relevant utdanning.

Bransjeorganisasjoner og «lokomotiv»-bedrifter i de respektive bransjene er gjerne tungt involvert, og skal sikre tilstrekkelig kontinuitet over tid.

Næringslivsringene etableres typisk som prosjekter på fakultetsnivå med jevnstor representasjon i styret fra næringsliv og NTNU. Studentene er godt representert både i styrer og daglig drift. Styrene møtes 2-4 ganger årlig og medlemsbedriftene deltar i aktiviteter fellesarrangementer.

Næringslivsringer

Næringslivsringene ved NTNU

Jenteprosjektet Ada: er involvert i to karrierenettverk. Etablert tidlig på 1990-tallet og i 2014.

Næringslivsringen: Ved studieprogrammet Bygg- og miljøteknikk. Etablert 1999.

Samarbeidsforum: Ved Fakultet for naturvitenskap (NV). Etablert 2000.

BergringenVed Institutt for geovitenskap og petroleum (IGP). Etablert 2001.

Energikontakten: Ved energi- og miljøstudier. Etablert 2003.

Samarbeidsforum Marin: Ved studieprogrammet Marin teknikk. Etablert 2005.

Nettverket Elektronikk og Kybernetikk: Ved Institutt for teknisk kybernetikk (ITK) og Institutt for elektroniske systemer (IES). Etablert 2011.

Industrivinduet: Ved studieprogrammet Produktutvikling og produksjon. Etablert 2006.

Næringslivsnettverket KID: Ved Institutt for datateknikk og informatikk (IDI) og Institutt for elektroniske systemer (IES). Etablert 2012.

Sjå også

Sjå også

NTNU sitt økosystem for innovasjon og nyskaping.

NTNU er partnar i fleire klyngesamarbeid.

Det er mykje samarbeid gjennom forskingssentera NTNU leier og deltek i, og mellom fagmiljø og enkeltaktørar.


Leiing

Leiing

Prorektor for nyskaping

Prorektor for nyskaping Toril A. Nagelhus Hernes leier arbeidet ved NTNU med innovasjon og nyskaping, og har ansvar for å vareta strategiske samarbeidsrelasjonar med næringslivsaktørar regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Viserektor i Gjøvik

Viserektor i Gjøvik Gro Kvanli Dæhlin representerer og posisjonerer NTNU som institusjon overfor regionalt arbeidsliv.

Viserektor i Ålesund

Viserektor i Ålesund Anne-Lise Sagen Major representerer og posisjonerer NTNU som institusjon overfor regionalt arbeidsliv.