Rapporter publisert av NTRANS

Rapporter publisert av NTRANS


Havvind - en industriell mulighet

Havvind - en industriell mulighet

I denne rapporten legger vi fram hovedfunnene og kommer med anbefalninger for hvordan Norge kan bli en del av den europeiske havvindsatsningen.

Havvind er en voksende næring globalt og en viktig del av et fremtidig bærekraftig energisystem. Studier viser at norsk sokkel har en betydelig potensial for havvind og at det i et europeisk perspektiv lønner seg å bygge ut norsk vindkraft (til havs og på land)

Last ned rapporten om Havvind


Rapport - havvind (teaser)

Last ned rapporten om havvind