Adresse NTRANS

Adresse NTRANS

NTRANS administreres av Det Humanistiske fakultet ved NTNU. 

Besøksadresse: 
Bygg 2, nivå 5 
Dragvoll universitetssenter. 

Post: 
Det humanistiske fakultet NTNU
7491 TRONDHEIM