Logo NTRANS

 

 

Adresse NTRANS

Adresse NTRANS

NTRANS administreres av Det Humanistiske fakultet ved NTNU. 

  • Besøksadresse: Bygg 2, nivå 5, Dragvoll universitetssenter. 
  • Post: Det humanistiske fakultet, NTNU, 7491 TRONDHEIM

Ledelse

Ledelse

Administrasjon

Administrasjon