Bakgrunn og aktiviteter

Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) 

- FME NTRANS

- Institutt for historiske og klassiske studier

- Institutt for moderne samfunnshistorie