Bakgrunn og aktiviteter

Fagfelt: Prosjektstøtte innenfor Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) samt EVU

Arbeidsområde:

  • Prosessutvikling
  • Veiledning/rådgivning og støtte innen BOA-prosessen 
  • Utarbeide og holde kurs i verktøyet Maconomy og BOA-prosessen
  • Veiledning innen regnskapsmessig håndtering av EVU- og konferanseprosjekter
  • Prosjektleder for implementering av nye regnskapsrutiner og Maconomy for EVU
  • Veiledning og støtte i bruk av Maconomy
  • Rådgivning i forbindelse med NFR-prosjekter generelt, samt store satsninger (SFF, SFI, FME)
  • Innholdsprodusent til Innsida for BOA