Om Senteret - bilder

Fotografi av en bymodell. Fotografi av bygningsfasade. Fotografi av anleggsarbeider.

Senter for eiendomsutvikling og -forvaltning

Senter for eiendomsutvikling og -forvaltning

– Metamorfose

NTNUs Senter for eiendomsutvikling og -forvaltning / "Metamorfose"-senteret er en arbeids- og møteplass for undervisning og forskning innen fagområdet, basert på et samarbeid mellom flere fakulteter ved NTNU og Sintef Byggforsk. Senteret ble etablert etter påtrykk fra eiendomsbransjen.

Hovedmålet for senteret er å tilby et forskningsbasert utdanningstilbud og kompetansemiljø for eiendomsutvikling og -forvaltning ved NTNU, som kan bidra til gode løsninger av strategisk verdi for huseiere, byggherrer, eiendomsforvaltere og -utviklere, utbyggere og brukere.

«Metamorfose» er et begrep som innebærer transformasjon/ forandring i løpet av levetiden, og senterets fokus er å se bygg/eiendom i et livsløpsperspektiv.

I 2005 etablerte senteret et erfaringsbasert masterprogram i eiendomsutvikling og -forvaltning (deltid), og fulgte etter med et masterprogram på heltid året etter. Senteret tilbyr i tillegg et doktorgradsprogram innen fagområdet.

Senteret danner basis for et nettverk mellom undervisning, forskning og praksis innen eiendomsutvikling og -forvaltning i Norge og universiteter i de nordiske landene, samt universiteter og fagmiljø i mange andre land som United Kingdom, Nederland og USA. Senterets bidrag innenfor forskning ligger på flere områder i internasjonal tet.

Senteret ble etablert med støtte fra Norges Forskningsråd via prosjektet "Metamorfose 2005 - Eiendomsutvikling og -forvaltning".  Prosjektet ble gjennomført ved NTNU i perioden 2002-2006 i samarbeid med bransjeorganisasjoner, bedrifter og offentlige etater, forskningsinstitutt og departementer. Etter prosjektets avslutning ved utgangen av 2006, har Statens bygningstekniske etat - nå Direktoratet for byggkvalitet - vært en viktig støttespiller. Den generelle driften av senteret støttes i tillegg av våre partnerbedrifter gjennom en årlig driftsstøtte.

Høyremeny - vises på alle sider

SØKNADSFRISTER

Master i eiendomsutvikling og -forvaltning

Studenter i arbeid. Foto: Ole Tolstad.