Bransjedag / eiendomskonferanse 2018

 

Digitalisering

NTNUs Senter for eiendomsutvikling og –forvaltning ønsker torsdag 1. november 2018 velkommen til bransjedag / eiendomskonferanse på Radisson Blu Royal Garden Hotell, med tema digitalisering, der vi har fått med mange, spennende foredragsholdere. Se program under.

Dagen er åpen for alle som har interesse for fagområdet, så informer gjerne kollegaer eller andre i ditt nettverk. Senteret inviterer hvert år til bransjedag / eiendomskonferanse første torsdag i november.

Tradisjonen tro presenteres også tre av årets beste masteroppgaver, og den aller beste oppgaven på fagområdet får en pris fra senterets partnere; Statsbygg, Forsvarsbygg, OBOS, Veidekke Eiendom, Helse SørØst, Selvaag Bolig og Equinor.

 

P R O G R A M

10.00 – 10.10  Velkommen til bransjedag, Geir K. Hansen, professor, NTNU

10.10 – 10.40  Hva er digitalisering, og hvordan satser NTNU? Bjarne Foss, Prorektor forskning, NTNU

10.40 – 11.00  The Internet of Things, Roy Johansen, Head of Smart Buildings, Smart Digital, Telenor

11.00 – 11.20  Kunstig intelligens i eiendomsutvikling, Espen P. Haugen, Sivilarkitekt, Spacemaker

11.20 – 11.40  Pause

11.40 – 12.00  Er fremtidens eiendomsledelse informasjonsledelse? Eilif Hjelseth, Professor, Byggteknisk, NTNU                                                                                                                                                
12.00 – 12.20  Eiendomsforvaltning i EBIM, Tor Åsmund Evjen, Rådgiver, digital samhandling, St. Olavs Hospital

12.20 – 12.40  BIM og digital immersive environments, Kjell Tryggestad, Professor i virksomhetsstyring, Handelshøyskolen i Innlandet

12.40 – 13.40  Lunsj

13.40 – 15.00   Masteroppgave presentasjoner:                                 

  • Eiendomsutviklerens rolle i det grønne skiftet, Hiske Visser og Torunn Lund Ahlstrøm
  • Massivtre og Plasstøpt betong: en casestudie - forskjeller, erfaringer og forbedringspotensial, Torstein Østnor
  • Lønnsomheten til grønne bygg. En casestudie av ledende norske næringsutviklere med bærekraftige strategier. Hege Wik
  • Konseptutvikling av fremtidens eldreboliger, Samspillet i tidlig utviklingsfase. Ingrid Smistad

15.00   “Partner-prisen”.  Kåring av årets beste masteroppgave på fagområdet

15.10    Slutt


Bransjedagen 2018 - Påmelding

•    STED: Radisson Blu Royal Garden Hotell, Trondheim
•    DATO: Torsdag 1. november kl 10.00 - 15.00
•    PÅMELDING: Innen 23 oktober. > FØLG LINK
     (begrenset antall plasser)

•    Konferansepris inkl. lunsj: kr 950
     Gratis: studenter og partnerbedrifter
     Halv pris: Tidl. studenter NTNU og NTNU-ansatte

Elin Merete Røsok

NTNUs Senter for eiendomsutvikling og –forvaltning - 10 år i 2015

NTNU’s Senter for eiendomsutvikling og –forvaltning ble etablert i 2005, med støtte fra Forskningsrådsprosjektet “Metamorfose 2005 – Eiendomsutvikling og -forvaltning” (2002-2006).

Senteret er en arbeids- og møteplass for undervisning og forskning innen fagområdet, og etableringen skjedde i samarbeid med bransjeorganisasjoner, bedrifter og offentlige etater, forskningsinstitutt og departementer. Samtidig ble ca 20 studenter ønsket velkommen til et erfaringsbasert masterprogram i eiendomsutvikling og –forvaltning (deltid), og utdanningstilbudet ble fulgt opp med et masterprogram på fulltid året etter. 

NTNU´s mål er å tilby forskningsbasert utdanning av høy kvalitet og relevans for eiendomsbransjen.