Bransjedag / eiendomskonferanse 2022

NTNUs Senter for eiendomsutvikling og –forvaltning ønsker velkommen til eiendomskonferanse/ "bransjedag" torsdag 2. november 2023

 

"Partnerprisen" er en pris til beste masteroppgave fra senterets partnere;

Statsbygg, Forsvarsbygg, OBOS og Helse SørØst. 

 

​​​​​Meld deg på innen 28. oktober

 

Deltakelse er gratis - og dagen er åpent for alle interesserte!

 


 

P R O G R A M

 

Del 1 Bolig, Rammen rundt våre liv

10.00 – 10.10 Velkommen, intro til dagens tema, Geir K. Hansen, professor, Institutt for arkitektur og planlegging, NTNU

10.10 – 10.30 Boligarkitektur i 2023, Olav Kristoffersen, professor,  Institutt for arkitektur og planlegging, NTNU

10.35 – 10.55 Når du blir gammel. Ny demenslandsby i Oslo: Dronning Ingrids hage Prosjektleder Inger-Lise Kjos, Oslos sykehjemsetat 

11.00 – 10.20 Boligkonsepter for framtiden. Erfaringer fra OBOS Living Lab, daglig leder Ingemund Skålnes

11.20 – 11.40 Pause

11.40 – 12.00 Boligkvalitet under press, Eli Støa, professor, Institutt for arkitektur og planlegging, NTNU

12.05 – 12.25 Alternative boformer, Svartlamoen beboerforening

12.25 - 12.45 Å investere i et nabolag. Vanessa Vindvik, prosjektleder, Aspelin Ramm 

12.45 – 13.45  LUNSJ

Del 2 Presentasjon nominerte masteroppgaver / Partnerpris beste oppgave 2023

13.45 – 14.05 Sirkulære bygg. Bevaring og ombruk i eiendomsbransjen. Tonje Dalen

14.05 – 14.25 Plattformer for ombruk. En studie av plattformenes rolle i ombruksmarkedet. Kristian Kummervold Nilsen

14.25 – 14.45 EUs taksonomi -Grønt paradigmeskifte eller business as usual. Hvordan vil EUs taksonomi påvirke drift og forvaltning av eiendom i Norge? Anders Solem
 

14.45 – 15.00  Utdeling av Partnerprisen

 

15.00   Slutt for dagen

 


 


Bransjedag / eiendomskonferanse 2023

Bransjedagen 2023


  • Dato: Torsdag 2. november 2023 kl 10.00 - 15.00
  • Sted; Quality Hotel Prinsen, Kongens gate 30
  • Påmelding før 28. oktober 
    Påmeldingslink

Nominerte masteroppgaver

Nominerte masteroppgaver 2023 

Les oppgavene i sin helhet her, se under. Hvem som vinner prisen, avklares 2. november

Prisvinner av Partnerprisen 2022 var denne masteroppgaven, og vi gratulerer.

Tonje Dalen: "Sirkulære bygg. Bevaring og ombruk i eiendomsbransjen."

Dette var de nominerte masteroppgavene;

Kristian Kummervold Nilsen "Plattformer for ombruk. En studie av plattformenes rolle i ombruksmarkedet."

Anders Solem: "EUss taksonomi -Grønt paradigmeskifte eller business as usual. Hvordan vil EUs taksonomi påvirke drift og forvaltning av eiendom i Norge?"


Vinner av partnerprisen 2022 og nominerte masteroppgaver


Prisvinner av Partnerprisen 2022 var denne masteroppgaven, og vi gratulerer.

Anders Johan B. Hopfer & Daniel Sannes Aurstad: "Arkitektur som verdiskapende tiltak i boligprosjekter"

Dette var de nominerte masteroppgavene;

Randi Hvam & Kjetil Thulin: "Bruksverdi som premiss for bedre konseptvalg i offentlig sektor"

Dagfinn Lerberg & Steinar Pettersen: "Valg av kontorlokaler – En studie om hvordan pandemi og det grønne skiftet har påvirket leietakere ved valg av kontorlokaler"

 


 

Her kan du lese nominerte masteroppgaver fra 2021 i sin helhet;


Dette var de nominerte oppgavene i 2020:


Senteret

NTNUs Senter for eiendomsutvikling og –forvaltning

NTNU’s Senter for eiendomsutvikling og –forvaltning ble etablert i 2005, med støtte fra Forskningsrådsprosjektet “Metamorfose 2005 – Eiendomsutvikling og -forvaltning” (2002-2006).

Senteret er en arbeids- og møteplass for undervisning og forskning innen fagområdet, og etableringen skjedde i samarbeid med bransjeorganisasjoner, bedrifter og offentlige etater, forskningsinstitutt og departementer. Samtidig ble ca 20 studenter ønsket velkommen til et erfaringsbasert masterprogram i eiendomsutvikling og –forvaltning (deltid), og utdanningstilbudet ble fulgt opp med et masterprogram på fulltid året etter. 

NTNU´s mål er å tilby forskningsbasert utdanning av høy kvalitet og relevans for eiendomsbransjen.