Bransjedag / eiendomskonferanse 2021

NTNUs Senter for eiendomsutvikling og –forvaltning ønsker velkommen til eiendomskonferanse/bransjedag torsdag 4. november 2021

​​​​​D I S R U P S J O N  –  når verden endrer seg

Bygg-under-konstruksjon

Deltakelse er gratis - og åpen for alle interesserte! Informer gjerne kollegaer eller andre i ditt nettverk. Vi kan by på mange, spennende innlegg fra et bredt perspektiv rundt dagens tema, se program under.

Dagen avholdes fysisk på Radisson Blue Royal Garden hotell, men det er også mulig å følge dagen digitalt.

Tradisjonen tro presenteres også tre av årets beste masteroppgaver, og den aller beste oppgaven på fagområdet vinner "Partnerprisen"; En pris fra senterets partnere; Statsbygg, Forsvarsbygg, OBOS, Veidekke Eiendom, Helse SørØst, Selvaag Bolig.

PROGRAM

Del 1: Tema: D I S R U P S J O N  –  når verden endrer seg

10.00 – 10.10  Velkommen/intro til dagens tema  
                          Geir K. Hansen, professor, NTNU

10.10 – 10.30  Disrupsjon av byggebransjen
                          Klodian Gradeci, seniorforsker, Sintef community

10.35 – 10.55  Når gamle sannheter ikke lenger er sanne.
                         Er sirkulærøkonomi, digitalisering og nye økosystemer svaret?        
                         Leif I Nordhus, Managing Director, Circular Norway     

11.00 – 11.20  AI og design thinking
                         Brita Fladvad Nielsen, Førsteamanuensis, Institutt for Design, NTNU

11.20 – 11.40  Pause

11.40 – 12.00  Når toppen blir heldigital – hva skal vi da med kroppen?                           
                        Kunnskapsarbeid i nye digitale og tilstades arbeidsformer

                        Kris Victoria Ervik, Seniorrådgvier, Gottlieb Paludan Architects

12.05– 12.25  Den nye normalen - Hva gjør folk egentlig på jobb - og hvor er de?
                        Gerhard Linder, Utviklingssjef kontor, sivilarkitekt, LINK Arkitektur

12.30 – 12.50  Fremtidens Næringsbygg – noe annet enn det vi tror?
                         Pontus Brusewitz, Faglig leder IARK, LINK arkitektur

12.50 – 13.50  LUNSJ

Del 2; Partnerprisen for beste masteroppgave. Presentasjon av nominerte oppgaver:    

13.50 – 14.10   Covid-19 sin påvirkning på kontorarbeidsplassen, Anne Marthe Ryfetten​​​​         

​​​​​​​​​​​​​​14.10 – 14.30   Ombyggingsprosjekter - En studie av hva byggherrer bør prioritere i tidligfase for å unngå kostnadssprekk, Katrine L. Sørstrøm og Henrik Hagen​​​​​​​​​​​​​​

14.30 – 14.50   Merverdi for både utbyggere og innbyggere av transformasjonsområder, Andreas Fornes

14.50 – 15.00   Utdeling av Partnerprisen  Statsbygg er utdeler for senterets partnerbedrifter

​​15.00                Slutt for dagen  


Bransjedag / eiendomskonferanse 2021

Bransjedagen 2021


Dato: Torsdag 4. november kl 10.00 - 15.00

​​​​​​​Sted; Radisson Blu Royal Garden Hotell

- alternativt digital deltakelse (link sendes)

Påmelding innen 28. oktober:  Følg påmeldingslink


Nominerte masteroppgaver

Nominerte masteroppgaver 2021


De nominerte masteroppgavene vil bli presentert på bransjedagen 4. november.

Her kan du lese masteroppgavene i sin helhet;


Dette var de nominerte oppgavene i 2020:


Senteret

NTNUs Senter for eiendomsutvikling og –forvaltning

NTNU’s Senter for eiendomsutvikling og –forvaltning ble etablert i 2005, med støtte fra Forskningsrådsprosjektet “Metamorfose 2005 – Eiendomsutvikling og -forvaltning” (2002-2006).

Senteret er en arbeids- og møteplass for undervisning og forskning innen fagområdet, og etableringen skjedde i samarbeid med bransjeorganisasjoner, bedrifter og offentlige etater, forskningsinstitutt og departementer. Samtidig ble ca 20 studenter ønsket velkommen til et erfaringsbasert masterprogram i eiendomsutvikling og –forvaltning (deltid), og utdanningstilbudet ble fulgt opp med et masterprogram på fulltid året etter. 

NTNU´s mål er å tilby forskningsbasert utdanning av høy kvalitet og relevans for eiendomsbransjen.