Bransjedag / eiendomskonferanse 2017

De som bygger landet

 

NTNUs Senter for eiendomsutvikling og –forvaltning inviterer hvert år til bransjedag / konferanse første torsdag i november. I år ønskes alle velkommen torsdag 2. november 2017 til Radisson Blu Royal Garden Hotell. 

Dagen er åpen for alle som har interesse for eiendom og byggeprosjekter, så informer gjerne kollegaer eller andre i ditt nettverk.

Dagen inneholder presentasjoner av innovative prosjekt som vil skape merverdi for samfunnet rundt seg. Tradisjonen tro presenteres også tre av årets beste masteroppgaver, og den aller beste oppgaven på fagområdet får en pris fra senterets partnere; Statsbygg, Forsvarsbygg, OBOS, Veidekke Eiendom, Helse SørØst, Statoil og Newsec.

De tre masteroppgavene som blir presentert på bransjedagen 2. november er:
•    "Energy Performance Contracting (EPC) som virkemiddel for verdibevaring og bærekraft i offentlig bygningsmasse" Elin Grete Budal
•    "Transformasjon av næringsbygg til boliger – en case-studie" Julie Melkvik
•    "Konseptvalgutredninger for skolebygg i Oslo – et bidrag til mere vellykkede prosjekter?" Eli Tufto

 

SE PROGRAM FOR DAGEN

 


Bransjedag 2017

•    STED: Radisson Blu Royal Garden Hotell, Trondheim
•    DATO: Torsdag 2. november kl 10.00 - 15.00
•    PÅMELDING: Innen 24. oktober. > Følg link
     (begrenset antall plasser)

•    Konferansepris inkl. lunsj: kr 900
     studenter og partnerbedrifter gratis /
     tidligere studenter og NTNU-ansatte halv pris

Elin Merete Røsok

NTNUs Senter for eiendomsutvikling og –forvaltning - 10 år i 2015

NTNU’s Senter for eiendomsutvikling og –forvaltning ble etablert i 2005, med støtte fra Forskningsrådsprosjektet “Metamorfose 2005 – Eiendomsutvikling og -forvaltning” (2002-2006). Senteret er en arbeids- og møteplass for undervisning og forskning innen fagområdet, og etableringen skjedde i samarbeid med bransjeorganisasjoner, bedrifter og offentlige etater, forskningsinstitutt og departementer. Samtidig ble ca 20 studenter ønsket velkommen til et erfaringsbasert masterprogram i eiendomsutvikling og –forvaltning (deltid), og utdanningstilbudet ble fulgt opp med et masterprogram på fulltid året etter. NTNU´s mål er å tilby forskningsbasert utdanning av høy kvalitet og relevans for eiendomsbransjen.