Doktorgradsutdanning

Forskerutdanning

Doktorgradsutdanning

Doktorgradsutdanningen (ph.d.) er en ferdig strukturert grad som er normert til tre år.  Utdanningen finansieres gjennom stipender som gis fra NTNU, forskningsrådet og industrien. Ph.d.-stipend kan også ha en varighet på fire år, der undervisning eller andre faglig relaterte oppgaver utgjør 25 % av arbeidstiden.

Ph.d.-studiet skal:

  • Gi allsidige kunnskaper i det valgte fagområdet
  • Gi inngående kunnskaper i en avgrenset del av fagområdet
  • Gi opplæring i og erfaring fra vitenskapelig arbeid og metodikk
  • Være internasjonalt rettet
  • Være en integrert del av en helhetlig forskningsvirksomhet ved hvert fagmiljø
  • Gi grunnlag for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, utdanning og forskning.

Tradisjonelt har ph.d.-studiet vært en forskerutdanning for personer som tar sikte på en karriere innen høyere utdanning eller forskning. I de senere årene har næringslivet satt stadig større pris på den spesialisering som ph.d.-studiet gir. Dette har ført til at en voksende andel av NTNUs ph-d.-kandidater finner jobb i industrien.

Opptakskrav
For å bli tatt opp til ph.d.-studiet kreves det relevant utdannelse på masternivå eller tilsvarende. I tillegg kreves en tilfredsstillende plan for fagstudiet og forskningen utarbeidet i samråd med hovedfaglærer ved NTNU.

Mer informasjon om ph.d-studiet på NTNU kan du finne ved å følge denne lenken.

Høyremeny - vises på alle sider

SØKNADSFRISTER

Master i eiendomsutvikling og -forvaltning

Studenter i arbeid. Foto: Ole Tolstad.

 

PhD-forening

Ph.d.-kandidatenes interesseorganisasjon

Ph.d.-kandidatene har en egen interesseorganisasjon; DION som arbeider med saker av betydning for ph.d.-kandidater.

Doktorgrad til Savis Gohari

Doktorgrad til Savis Gohari

Fredag 5. april forsvarte Savis Gohari sin doktorgradsavhandling med tittelen "Governance in the planning and decision-making process" som omhandler styring i planlegging og beslutningsprosess i samlokalitetssaken til universitetscampusene i Trondheim, Norge (2000-2013) Se mer her

Foto PhD Savis Gohari

Se mer info her