Bilde fra Realfagbiblioteket

Fotografi av Realfagbiblioteket på NTNU.

Senterets publikasjoner

Senterets publikasjoner

Senteret aktiviteter har resultert i flere publikasjoner. I menyen til venstre kan du finne bøker, artikler, doktorgradsavhandlinger og masteroppgaver fra senteret.

Høyremeny - vises på alle sider

SØKNADSFRISTER

Master i eiendomsutvikling og -forvaltning

Studenter i arbeid. Foto: Ole Tolstad.