Nettverk

Senter for eiendomsutvikling og -forvaltning har et bredt nasjonalt og internasjonalt samarbeid. Senteret danner basis for et nettverk mellom undervisning, forskning og praksis innen eiendomsutvikling og -forvaltning i Norge og universiteter i de nordiske landene, samt universiteter og fagmiljø i mange andre land som England, Nederland og USA


Eksempel på internasjonalt samarbeidsledd/nettverksarbeid:

EuroFM

EuroFM er en europeisk FM (Facility Management) organisasjon med kontakt i 60 organisasjoner i 15 land. Foreningens hovedfokus er følgende:

 •      Fremme FM i Europa
 •      Øke verdien for medlemmene
 •      Finansiell stabilitet
 •      Formidling av kunnskap og informasjon
 •      Legge til rette for nettverksbygging for å dele beste praksis
 

RNG : EuroFM - forskningsgruppe

Forskningsgruppen RNG er en ledende internasjonal tenketank og internasjonal kunnskapsbase for FM i Europa. RNG er ansvarlig for det årlige forskningsforumet som er en del av EuroFM-konferansen.
 

CiB 

CIB er en forkortelse av det franske (tidligere) navnet: "Conseil International du Bâtiment" (på engelsk er dette: International Council for Building). I løpet av 1998 har forkortelsen blitt beholdt, men det fulle navnet endret til: "International Council for Research and Innovation in Building and Construction".

CIB ble etablert i 1953 som en forening hvis mål var å stimulere og legge til rette for internasjonalt samarbeid og informasjonsutveksling mellom statlige forskningsinstitutter i bygg- og anleggssektoren, med vekt på de med engasjement i tekniske fagområder.

Formålet med CIB er å tilby et globalt nettverk for internasjonal utveksling og samarbeid innen forskning og innovasjon i bygg og anlegg, til støtte for en forbedret byggeprosess og forbedret ytelse av det bygde miljø.

CIB dekker de tekniske, økonomiske, miljømessige, organisatoriske og andre aspekter av det bygde miljø i alle faser av sin livssyklus, og adresserer alle trinn i prosessen med grunnleggende og anvendt forskning, dokumentasjon og overføring av forskningsresultatene, og gjennomføring og selve anvendelsen av dem.

Målene for CIB er å være: en relevant kilde til informasjon om forskning og innovasjon over hele verden innen bygg og anlegg; et pålitelig og effektivt knutepunkt for det globale forskersamfunnet - og et forum for å oppnå meningsutveksling mellom hele spekter av bygge- og anleggs interesser, og det globale forskersamfunnet.
 

CIB W111 Usability of Workplaces

Professor Geir K. Hansen fra NTNU er koordinator for CIB W111. Han regner med at usability relatert til helse og velvære vil være viktige områder framover. 

Mål og omfang: Innenfor rammen av oppdraget er det fokus på begrepet brukbarhet av arbeidsplasser, som brukes i en rekke bygningstyper, inkludert næringsbygg og bygninger for helsetjenester og utdanning.

Forskningstemaer omfatter:

 • Usability-konsepter, verktøy og metoder
 • Økonomi, effektivitet og effektfullhet
 • Kontekst, kultur, situasjon, ytelse, erfaring.

Kommisjonens mål er:

 • å gjennomføre en rekke case-studier og tilhørende verksteder, og involvere brukere, praktikere og forskere i et program for aksjonsforskning
 • å utvikle konsepter for brukervennlighet for anvendelse i praksis
 • å fremme, utvikle og dele metoder, prosesser og teknikker for evaluering av det bygde miljø i bruk

 

CIB W70 Facilities Management

Mål og omfang:

 • Skape en dypere forståelse av hvordan bygde omgivelser påvirker menneskelig atferd, helse og organisatorisk produktivitet
 • Fremme den strategiske og operative verdien av facilities management og asset maintenance i møte nye utfordringer
 • Skape tettere koblinger og samarbeid mellom de økonomiske, tekniske, sosiologiske og operasjonelle aspekter av facilities management og asset maintenance gjennom en integrert tilnæring for ressursforvaltning.
 • Formidle resultatene av forskningsarbeid for av facilities management og asset maintenance til et bredere publikum
 • Være et forum for utveksling av kunnskap og beste praksis i utdanning, forskning og næringsliv, som adresserer krav til den fysiske og funksjonelle arbeidsplassen.
 • Kommunisere arbeidet til CIB W070 ved offentliggjøring av konferanseneinnhold.
 

NfN - Norsk Nettverk for Næringseiendom

NfN's visjon er "NfN er viktigste  arena for beste praksis innen FM i Norge". NfNs utviklingsområder er nøkkeltall/benchmarking, strategisk FM satsing, iformasjonsstrategi og kontakten mot eksterne arenaer.

NfN gir årlig ut et pris til beste masteroppgave innenfor området eiendomsutvikling og -forvaltning ved NTNU.

Høyremeny - vises på alle sider

SØKNADSFRISTER

Master i eiendomsutvikling og -forvaltning

Studenter i arbeid. Foto: Ole Tolstad.