header

Bilder av Teknostallen bygg med ordene Bridging the Gap

bilderkreddit: KLP

Hva er Bridging the Gap?

Hva er Bridging the Gap?


Bridging the Gap er et forskningsprosjekt som er støttet av Norges forskingsråd. Prosjektet hadde oppstart i november 2021 og skal være ferdig i 2025. Dette er et samarbeidsprosjekt som kombinerer forskning og praksis. Målet med prosjektet er todelt, både å undersøke hvordan erfaringer og data fra drift kan og bør brukes i tidlig fase, og hvordan informasjon fra byggeprosjekter kan utnyttes i FDV og bruksfasen gjennom økt bruk av digitale plattformer og digitale tvillinger. NTNU representerer forskningsdelen, der gruppen har erfaring med livsløpsperspektiv, informasjonsbehandling, samarbeidsprosesser og bærekraftig utvikling gjennom både forskning og masterprogram innenfor eiendomsutvikling og -forvaltning.

I samarbeidsprosjektet benyttes et casestudieprosjekt; Teknostallen. KLP Eiendom er både eier og ansvarlig for forvaltningen etter at byggeprosjektet er ferdigstilt. Ambisjonen er å levere en digital tvilling til KLP Eiendom ved ferdigstillelse i 2025. NCC er prosjektleder for byggeprosjektet med Pir II som arkitekt og Multiconsult som rådgiver. Alle har en viktig rolle i leveransen av en digital tvilling, og NTNU følger med gjennom møter, observasjoner, intervjuer og workshops.

Ikoner og tekst av byggefaser-  planlegging, design, bygge, bruk, fasilitet forvaltning


Forskning Spørsmål

Forskning spørsmal - Hvilke type informasjon og data trengs fra konsept, produksjon - til FDV/FM og bruk? Hvilke prosesser trengs for å organisere data og informasjonsfor valtningen fra konsept til FDV/FM og bruk? Hvordan systematisere og (videre)utvikle rammeverk / modeller for informasjon datafangst og lagring til FDV/FM og bruk? Hvilken barrier muligheter og nytte ligger i digitalisering / digital tvilling for til FDV/FM og bruk?

Partnere

logoer - KLP NCC Multiconsult PIR2

btg logo

Bridging the Gap Prosjekt loger - ikoner av bygge og en kvinne bruker hjelm

navigation buttons

Project Group

Prosjekt Gruppen

 

portrettbilde Carmel Lindkvist

Carmel Margaret Lindkvist

Professor ved Institutt for arkitektur og planlegging Prosjektleder og med-leder for AP 4 Bridging the Gap: FM-Behov i Dag og i Fremtiden

portrettbilde Tore Haugen

Tore B. Haugen

Professor ved Institutt for arkitektur og planlegging Med-leder for AP 4 Bridging the gap: FM-Behov i Dag og i Fremtiden

portrettbilde Nora Klungseth

Nora J. Klungseth

Førsteamanuensis ved Institutt for maskinteknikk og produksjon, Leder til AP 1: Barrierer, Muligheter og Gevinster ved Digitalisering/Digital Tvilling for FDV/FM og Bruk

portrettbilde Eilif Hjelseth

Eilif Hjelseth

Professor ved Institutt for bygg- og miljøteknikk Leder til AP 2: Systematisering av Informasjon for Data Bruk i FDV

portrettbilde Geir K Hansen

Geir K. Hansen

Professor ved Institutt for arkitektur og planlegging, Leder til AP 3: Prosess, Organisering og Informasjon

portrettbilde Morten Gjerde

Morten Gjerde

Førsteamanuensis ved Institutt for arkitektur og planlegging, Bidrag til AP 3: Prosess, Organisering og Informasjon og AP 1: Barrierer, Muligheter og Gevinster ved Digitalisering/Digital Tvilling for FDV/FM og Bruk

portrettbilde Toomaj Ghalandar

Toomaj Ghalandar

PhD Kandidat til Bridging the Gap og ved Institutt for arkitektur og planlegging

portrettbilde Anders Rekve

Anders Rekve

PhD Kandidat ved Institutt for maskinteknikk og produksjon, Bidrag til AP 2: Systematisering av Informasjon for Data Bruk i FDV

portrettbilde Amy A McCormack

Amy A. McCormack

Forskningsassistent på Bridging the Gap, og jobber med kommunikasjon og tvers forskjellige arbeidspakke.