header

Hva er Bridging the Gap?

Hva er Bridging the Gap?


Bridging the Gap er støttet ved Norskforskingsråd og startet i november 2021 og skal være ferdig i 2025. Vi er et samarbeidsprosjekt med praksis og forsknings jobber sammen. Målet med dette prosjektet er toveis ved å undersøke hvordan erfaringer og data fra drift kan og bør brukes i tidlig fase, og hvordan informasjon fra byggeprosjekter kan utnyttes i FDV og bruksfasen gjennom økt bruk av digitale plattformer og digitale tvillinger. NTNU representerer forskningsdelen hvor gruppen har erfaring med å bygge livsløpsperspektiver, informasjonsbehandling, samarbeidsprosesser og bærekraftig utvikling gjennom både forskning og masterprogrammer som for eksempel innen Eiendomsutvikling og -forvaltning.

I samarbeidsprosjektet er det et casestudieprosjekt, kalt Teknostallen. KLP Eiendom er eier og er ansvarlig for forvaltningen etter at byggeprosjektet er ferdigstilt. Ambisjonen er å levere en digital tvilling til KLP Eiendom ved ferdigstillelse i 2025. NCC prosjektleder byggeprosjektet med Pir II som arkitekt og Multiconsult-rådgiver. Alle har en viktig rolle i leveransen av en digital tvilling, og NTNU følger med gjennom møter, observasjoner, intervjuer og workshops.


Forskning Spørsmål

Partnere

btg logo

Project Group

Prosjekt Gruppen

 

Carmel Margaret Lindkvist

Professor ved Institutt for arkitektur og planlegging Prosjektleder og med-leder for AP 4 Bridging the Gap: FM-Behov i Dag og i Fremtiden

Tore B. Haugen

Professor Emeritus ved Institutt for arkitektur og planlegging Med-leder for AP 4 Bridging the gap: FM-Behov i Dag og i Fremtiden

Nora J. Klungseth

Førsteamanuensis ved Institutt for maskinteknikk og produksjon, Leder til AP 1: Barrierer, Muligheter og Gevinster ved Digitalisering/Digital Tvilling for FDV/FM og Bruk

Eilif Hjelseth

Professor ved Institutt for bygg- og miljøteknikk Leder til AP 2: Systematisering av Informasjon for Data Bruk i FDV

Geir K. Hansen

Professor Emeritus ved Institutt for arkitektur og planlegging, Leder til AP 3: Prosess, Organisering og Informasjon

Morten Gjerde

Førsteamanuensis ved Institutt for arkitektur og planlegging, Bidrag til AP 3: Prosess, Organisering og Informasjon og AP 1: Barrierer, Muligheter og Gevinster ved Digitalisering/Digital Tvilling for FDV/FM og Bruk

Toomaj Ghalandar

PhD Kandidat til Bridging the Gap og ved Institutt for arkitektur og planlegging

Anders Rekve

PhD Kandidat ved Institutt for maskinteknikk og produksjon, Bidrag til AP 2: Systematisering av Informasjon for Data Bruk i FDV

Alessia Bellini

PhD Kandidat ved Institutt for maskinteknikk og produksjon, Støtte arbeid i AP 1: Barrierer, Muligheter og Gevinster ved Digitalisering/Digital Tvilling for FDV/FM og Bruk

Amy A. McCormack

Forskningsassistent på Bridging the Gap, og jobber med kommunikasjon og tvers forskjellige arbeidspakke.