Bilde av forelesning i S3

Master i eiendomsutvikling og -forvaltning

Grunnutdanning

Master i eiendomsutvikling og -forvaltning

Masterstudiet i eiendomsutvikling og -forvaltning er et profesjonsstudium som gir et bredt kompetansegrunnlag innen utvikling og forvaltning av eiendom. Undervisningen går på fulltid over 2 år, med en avsluttende masteroppgave det siste semesteret. Studiet er rettet mot søkere med bachelorgrad i ingeniørfag (byggingeniør og byggdesign), økonomi og administrasjon, husøkonomi, facility management og eiendomsmegling.

Studentene blir uteksaminert med den akademiske graden Master i eiendomsutvikling og -forvaltning. Arkitekt- og byggingeniørstudenter ved NTNU kan også velge fagområdet som en egen studieretning integrert i sin utdanning.

Hovedfokus for studieretningen er forvaltning, drift, service, vedlikehold og utvikling av bygg, eiendom og infrastruktur. Fagområdet omfatter både organisatoriske, tekniske og økonomiske forhold. Det legges vekt på tverrfaglig arbeid, totalitet og livsløpsperspektiv knyttet til foredling og utvikling av eksisterende byområder, tettsteder og eksisterende bygningsmasse.

Både offentlige og private aktører har et stort behov for kompetanse innen eiendomsutvikling og -forvaltning.

Les mer om studiet og dets oppbygging.

Høyremeny - vises på alle sider

SØKNADSFRISTER

Master i eiendomsutvikling og -forvaltning

Studenter i arbeid. Foto: Ole Tolstad.

 

Hippodamus

Linjeforeningen Hippodamus

Fulltidsmasterstudentene i eiendomsutvikling og -forvaltning og studentene ved fysisk planlegging har en egen linjeforening; Hippodamus. Linjeforeningen er studentdrevet og organiserer sosiale og faglige aktiviteter, blant annet studieturer, fadderuka, bedriftspresentasjoner og linjeforeningsavisa HippoDaily. Trykk her for å besøke linjeforeningens nettsider.