Erfaringsbasert master: Bilder

Bedriftsbesøk hos Deloitte

Erfaringsbasert master i eiendomsutvikling og -forvaltning

Etter- og videreutdanning

Erfaringsbasert master i eiendomsutvikling og -forvaltning

Det erfaringsbaserte masterstudiet i eiendomsutvikling og -forvaltning retter seg mot kandidater med erfaring fra bransjen. Studentene har forskjellig utdanningsbakgrunn, og kommer fra både større og mindre organisasjoner, med en jevn fordeling mellom offentlig og privat sektor. Med forelesere både fra akademia og næringsliv, får studentene både en forskningsbasert og praktisk tilnærming til faget. Det legges også opp til faglige diskusjoner og erfaringsoverføring mellom studentene.

Studiet går på deltid over 3 år, med en avsluttende masteroppgave det siste året. Undervisningen er samlingsbasert, der de fleste samlingene er på tre dager. Det blir også arrangert ekskursjoner til utlandet i løpet av studietiden.

Det erfaringsbaserte masterprogrammet i eiendomsutvikling og -forvaltning er unikt i Norge.

Mer informasjon om studiet og fagene finnes ved å følge lenken til studiets nettside- eller se masterprogrammets brosjyre.

Høyremeny - vises på alle sider

SØKNADSFRISTER

Master i eiendomsutvikling og -forvaltning

Studenter i arbeid. Foto: Ole Tolstad.