Presentasjoner bransjedagen 2023

Presentasjoner bransjedagen 2023

 

Del 1 Bolig, Rammen rundt våre liv

 

10.00 – 10.10  Velkommen, intro til dagens tema, Geir K. Hansen, professor, Institutt for arkitektur og planlegging, NTNU

10.10 – 10.30  Boligarkitektur i 2023, Olav Kristoffersen, professor,  Institutt for arkitektur og planlegging, NTNU

10.35 – 10.55  Når du blir gammel. Ny demenslandsby i Oslo: Dronning Ingrids hage Prosjektleder Inger-Lise Kjos, Oslos sykehjemsetat 

11.00 – 10.20  Boligkonsepter for framtiden. Erfaringer fra OBOS Living Lab, daglig leder Ingemund Skålnes

11.40 – 12.00  Boligkvalitet under press, Eli Støa, professor, Institutt for arkitektur og planlegging, NTNU

12.05 – 12.25  Alternative boformer, Svartlamoen beboerforening

12.25 - 12.45  Å investere i et nabolag. Vanessa Vindvik, prosjektleder, Aspelin Ramm 

 

Del 2 Presentasjon nominerte masteroppgaver / Partnerpris beste oppgave 2023

 

13.45 – 14.05  Sirkulære bygg. Bevaring og ombruk i eiendomsbransjen. Tonje Dalen - PRISVINNER 2023

     Les masteroppgaven i sin helhet Tonje Dalen

14.05 – 14.25  Plattformer for ombruk. En studie av plattformenes rolle i ombruksmarkedet. Kristian Kummervold Nilsen

     Les masteroppgaven i sin helhet Kristian Kummrvold Nilsen

14.25 – 14.45  EUs taksonomi -Grønt paradigmeskifte eller business as usual.                                                                                                           

                       Hvordan vil EUs taksonomi påvirke drift og forvaltning av eiendom i Norge? Anders Solem

                       Les masteroppgaven i sin helhet Anders Solem