Utdanning: Bilder

Studietur til Tolfa

Utdanning

Utdanning

Senteret tilbyr i dag masterutdannelse innen eiendomsutvikling og -forvaltning, både som fulltids- og deltidsstudier. Fulltidsstudiet, som retter seg mot søkere med relevant bachelorgrad, er på 120 studiepoeng og går over to år. Deltidsstudiet er på 90 studiepoeng og går over tre år. Studiet retter seg mot kandidater med erfaring fra bransjen, og som er i jobb. Det tilbys også doktorgradsutdanning innen fagområdet.

Du kan lese mer om studiene ved å velge aktuell utdanning i venstre meny.

Høyremeny - vises på alle sider

SØKNADSFRISTER

Master i eiendomsutvikling og -forvaltning

Studenter i arbeid. Foto: Ole Tolstad.