Phd-stipendiater

Phd-stipendiater

Doktoravhandlinger, PhD stipendiater


Collins, Dave Green leasing.

Tittelen for avhandlingen er "Grønne Leieavtaler: Teoretisk tilnærming og praktisk implementering, med fokus på Norge". Forskningens hovedfokus er brukerens innvirkning på bærekraft for næringsbygg, og videre hvordan dette påvirker facilities managers, utleiere og leietakere.

Besøk ansattprofil


Knotten, Vegard. Prosjekteringsledelse.

PhD forskningen er en del av et tverrfaglig forskningsprosjekt med fokus på integrert metodikk for prosjekteringsledelse. Fokus for arbeidet er prosjekteringsledelse i de tidlige faser av byggeprosjekter. Målet er å få en bedre forståelse av de uforutsigbare prosessene i prosjektering, hvordan de opptrer og hvordan de kan best håndteres. Prosjektet er et sammarbeid med NTNU, Universitetet i Agder, samt forskjellige industripartnere. Industripartnerene representerer offshore-, skipsbygging- og byggebrasjen, og gir mulighetere for å sammenligne praksis i de forskjellige bransjene. Prosjektet er støttet av NFR.

Besøk ansattprofil


Roberto Valle, Sustainable Facilities Management.

Besøk ansattprofil


Stendebakken, Oline. Vern og bærekraftig bruk.

Besøk ansattprofil


Ekstrand, Mari. Arbeidsplassutforming

Prosjektet ’Arbeidsplass konsept som strategisk virkemiddel’ er en del av et eksternt finansiert Brukerstyrt Innovasjonsarena (BIA) prosjekt ved navn K2-Morgendangens Arbeidsplass. Hensikten med doktorgradsarbeidet er å studere hvordan implementering av nye arbeidsplasskonsept, kan bli brukt som et strategisk virkemiddel for å skape organisasjonsendring. Dette undersøkes gjennom en kvalitativ case studie ved tre større norske bedrifter. Studien fokuserer på hvordan endring av fysisk arbeidsplasskonsept, sammen med andre virkemiddel og aktiviteter i forbindelse med endringsprosessen, kan bidra til å oppnå ønsket organisasjonsendring.

Besøk ansattprofil


Søiland, Elisabeth. The role of architecture in work engagement. An exploratory case study

Besøk ansattprofil


Høyland Karin. Universal design and Innovation

Besøk ansattprofil


Kjølle Kari. Boundary Objects. Tools for better communication in building projects.

Besøk ansattprofil, Sintef


Les mer om Phd-utdanningen
Les publiserte doktoravhandlinger

Høyremeny - vises på alle sider

SØKNADSFRISTER

Master i eiendomsutvikling og -forvaltning

Studenter i arbeid. Foto: Ole Tolstad.