Rapporter

Rapporter

Rapporter 2009

2009

Brattås, Hans; Gissinger, Håkon K.; Klungseth, Nora J.

IKS i kommunal eiendomsforvaltning. En mulighet i et mylder av kommunale og interkommunale organisasjonsløsninger?

Rapport: Dokument (pdf)


Multiconsult/Bjørberg, Svein

Veien til riktig utførte bygg

Rapport: Dokument (pdf)

Rapporter 2008

2008

Multiconsult/PriceWaterhouseCoopers

Vedlikehold i kommunesektoren. Fra forfall til forbilde.

Rapport: Dokument (pdf)

Rapporter 2007

2007

Støre Valen, Marit; Haugen, Tore I.; Arge, Kirsten; Blakstad, Siri Hunnes; Bjørberg, Svein

Utvikling og forvaltning av offientlige bygninger i et livsløpsperspektiv

Forslag til forsknings- og utviklingsprogram, kommunal eiendomsforvaltning 2008-2012.

Rapport: Dokument (pdf)


Multiconsult/Bjørberg, Svein; Larsen, Anders

Livsløpsplanlegging og tilpasningsdyktighet i bygninger

Rapport: Dokument (pdf)


Blakstad, Siri Hunnes; Hatling, Morten

Kontorbyggets bruk

Rapport: Dokument (pdf)

Rapporter 2001

2001

EuroFM/Haugen, Tore I.

Workshop "Flexibility-Workshop-Office Buildings"

Rapport: Dokument (pdf)

Rapporter 2000

2000

Haugen, Tore I.

Samspillet i byggeprosessen

Rapport: Dokument (pdf)

Høyremeny - vises på alle sider

SØKNADSFRISTER

Master i eiendomsutvikling og -forvaltning

Studenter i arbeid. Foto: Ole Tolstad.

 

Info om Pdf-program

Last ned og installer Adobe Reader (gratis) for å lese pdf-filer.