Opptak

Erfaringsbasert masterprogram i eiendomsutvikling og -forvaltning

Opptak

Søknadsfrist

2. mai 2024

Slik søker du opptak

Du søker opptak til hele studieprogrammet under ett.
Det åpnes for å søke fra 20. desember 2023.

Søknadsfrist og frist for å laste opp dokumentasjon er 2. mai 2024.

Registrer din søknad på Søknadsweb

Logg inn med ID-porten

Legg inn personopplysninger

Velg "Deltidsstudier med studieavgift"

Trykk "Søk" på Erfaringsbasert master i eiendomsutvikling og -forvaltning 

Legg til studiet i listen over Søknadsalternativ: Trykk +Legg til

Trykk "Send inn søknad"

 

Last opp dokumentasjonen på at du fyller opptakskravet samtidig som du søker

Se "Opptakskrav" (under)

Les om krav til dokumentasjon

Søknader som mangler dokumentasjon etter søknadsfristen, vil ikke bli behandlet.

Opptakskrav

Du må ha enten: 

For ordinært opptak

Ett av følgende utdanningsløp må være fullført og bestått

  • bachelorgrad (minimum 180 studiepoeng)
  • cand.mag.-grad
  • annen grad av minimum 3 års omfang

I tillegg kreves minimum 2 års relevant arbeidserfaring

eller

For opptak på realkompetanse:

  • Minimum 120 studiepoeng fra høgskole/universitet med faglig konsentrasjon og et visst antall emner på fordypningsnivå
  • Lang, særlig relevant arbeidserfaring ut over det som kreves for alle søkere (individuell vurdering)

Studiepoeng fra Teknisk fagskole er ikke godkjent for opptak på dette studiet.

Utenlandsk utdanning

Hvis du har utdanning fra utlandet kreves ytterligere dokumentasjon (Samordna opptak).

Rangering av søkere

Ved opptak rangeres søkerne etter kriterier beskrevet i §31 i Forskrift om opptak til studier ved NTNU:

1. Vektet gjennomsnittskarakter av alle emnene som inngår i bachelorgraden eller tilsvarende

2. Alder, med den eldste først, spesifisert etter fødselsdato.

Svar på søknaden

Søknaden behandles etter søknadsfristens utløp. Du vil da få beskjed om du er tatt opp eller ikke. Dersom du har fått plass, vil du få tilsendt nærmere informasjon om de enkelte kursene i programmet.

Forbehold

  • En nasjonal gjennomgang av regelverket for finansiering av etter- og videreutdanning legger føringer for endringer som kan medføre at både opplegget og kursavgiften for høsten 2024 blir endret.

  • Vi må ha et minimum antall deltakere for at studieprogrammene settes i gang.

  • Emner/kurs/studieprogram eller samlinger kan bli utsatt eller avlyst som følge av sykdom eller andre uforutsette hendelser.  
    NTNU har ikke ansvar for økonomiske tap du måtte lide som følge av utsettelser eller avlysninger.