Erfaringsbasert masterprogram

Eiendomsutvikling og -forvaltning

– Opptak og opptakskrav

Hvordan søke?

Du søker opptak til hele studieprogrammet under ett.

Før du logger inn på «Søknadsweb for NTNU VIDERE» må du ha klar den dokumentasjonen som skal lastes opp.

 1. Registrer din søknad på Søknadsweb for NTNU VIDERE. Frist 14. mai.
 2. Last opp dokumentasjon samtidig som du søker. Frist 14. mai.

  Følgende du laste opp for at søknaden skal bli behandlet:
  1. Vitnemål/karakterutskrift fra utdanning
  2. Attest(er) som bekrefter minimum 2 års relevant yrkeserfaring
  3. Skjema for beskrivelse av utdanning og yrkespraksis. Bruk dette skjemaet (Word-format) eller dette (ODT-format)

Les om krav til dokumentasjon her


Opptakskrav

Du må ha enten: 

For ordinært opptak: 

 • Minimum 180 studiepoeng fra høgskole/universitet, primært i form av avsluttet grad/utdanning (bachelor) og
 • Minimum 2 års relevant yrkeserfaring

eller

For opptak på realkompetanse:

 • Minimum 120 studiepoeng fra høgskole/universitet og
 • Lang, relevant yrkeserfaring (individuell vurdering)

 

Utenlandsk utdanning

Søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn må fylle de generelle språkkravene i norsk og engelsk. I norsk kreves det Norsk språktest høyere nivå med karakteren "Godt bestått" eller karakteren A, både på den skriftlige og på den muntlige delen.


Behandling av søknad

Søknaden behandles etter søknadsfristens utløp. Du vil da få beskjed om du er tatt opp eller ikke. Dersom du har fått plass, vil du få tilsendt nærmere informasjon om de enkelte kursene i programmet.


Rangeringsregler ved opptak til masterprogrammet

Ved opptak rangeres søkerne etter kriterier beskrevet i §31 i Forskrift om opptak til studier ved NTNU:

1. Vektet gjennomsnittskarakter av alle emnene som inngår i bachelorgraden eller tilsvarende

2. Alder, med den eldste først, spesifisert etter fødselsdato.


Forbehold om tilstrekkelig antall deltagere

Vi må ha et minimum antall deltakere for at kurset skal igangsettes. Dersom det blir for få søkere, kan kurset bli avlyst eller utsatt.