Erfaringsbasert masterprogram

Eiendomsutvikling og -forvaltning

– Opptak og opptakskrav

Hvordan søke?

 

Du søker opptak til hele studieprogrammet under ett.

Før du logger inn på «EVUWeb» må du ha klar den dokumentasjonen som skal lastes opp.

 1. Registrer din søknad på EVUWeb. Frist 13. mai 2019.
 2. Last opp dokumentasjon samtidig som du søker. Frist 13. mai 2019.

  Følgende må du laste opp for at søknaden skal bli behandlet:
  1. Vitnemål/karakterutskrift fra utdanning
  2. Attest(er) som bekrefter minimum 2 års relevant yrkeserfaring

Les om krav til dokumentasjon her


Opptakskrav

Du må ha enten: 

For ordinært opptak

Ett av følgende utdanningsløp må være fullført og bestått

 • bachelorgrad (minimum 180 studiepoeng)
 • cand.mag.-grad
 • annen grad av minimum 3 års omfang

I tillegg kreves minimum 2 års relevant yrkeserfaring

eller

For opptak på realkompetanse:

 • Minimum 120 studiepoeng fra høgskole/universitet med faglig konsentrasjon og et visst antall emner på fordypningsnivå
 • Lang, særlig relevant yrkeserfaring ut over det som kreves for alle søkere (individuell vurdering)

 

Utenlandsk utdanning

Søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn må fylle de generelle språkkravene i norsk og engelsk. I norsk kreves det Norsk språktest høyere nivå med karakteren "Godt bestått" eller karakteren A, både på den skriftlige og på den muntlige delen.


Behandling av søknad

Søknaden behandles etter søknadsfristens utløp. Du vil da få beskjed om du er tatt opp eller ikke. Dersom du har fått plass, vil du få tilsendt nærmere informasjon om de enkelte kursene i programmet.


Rangeringsregler ved opptak til masterprogrammet

Ved opptak rangeres søkerne etter kriterier beskrevet i §31 i Forskrift om opptak til studier ved NTNU:

1. Vektet gjennomsnittskarakter av alle emnene som inngår i bachelorgraden eller tilsvarende

2. Alder, med den eldste først, spesifisert etter fødselsdato.


Forbehold om tilstrekkelig antall deltagere

Vi må ha et minimum antall deltakere for at kurset skal igangsettes. Dersom det blir for få søkere, kan kurset bli avlyst eller utsatt.

Dokumentasjon

Krav til dokumentasjon som skal legges ved søknaden. 


Fritak og innpassing

Det kan søkes om fritak for enkeltkurs med grunnlag i tilsvarende utdanning fra NTNU eller andre utdanningsinstitusjoner. Utdanning som kan gi grunnlag for fritak må ikke inngå i opptaksgrunnlaget. For å få tildelt mastergraden må minimum 60 studiepoeng være avlagt ved NTNU (inkludert selve masteroppgaven på 30 sp). Dokumentasjon må lastes opp samtidig som du søker. For spørsmål om hva som kan innpasses, ta kontakt med faglig ansvarlig for studieprogrammet. Kontaktinfo finner du på forsiden.