Bakgrunn og aktiviteter

Jeg har vært del av et tverrfaglig forskningsprosjekt med fokus på Integrert metodikk for prosjekteringsledelse. Prosjektet er et sammarbeid med NTNU og Universitetet i Agder, samt forskjellige industripartnere. Industripartnerene representerer offshore-, skipsbygging- og byggebrasjen, og gir mulighetere for å sammenligne praksis i de forskjellige bransjene. Prosjektet er støttet av NFR. 

Fokus for mitt PhD arbeid har vært på prosjekteringsledelse i de tidlige faser av byggeprosjekter. 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Pikas, Ergo; Koskela, Lauri; tredal, niels; Knotten, Vegard; Bølviken, Trond. (2018) The dual nature of design management. Proceedings of the 26th Annual Conference of the International Group for Lean Construction (IGLC). Chennai, India, 18-20.07.2018.
 • Knotten, Vegard; Svalestuen, Fredrik; Lædre, Ola; Hansen, Geir Karsten. (2017) Learning Across Disciplines - Use of the Constant Comparative Method. Proceedings of the 9th Nordic Conference on Construction Economics and Organization.
 • Meistad, Torill; Støre-Valen, Marit; Knotten, Vegard; Hosseini, Ali; Klakegg, Ole Jonny; Mejlænder-Larsen, Øystein; Hjelseth, Eilif; Svalestuen, Fredrik; Lædre, Ola; Hansen, Geir Karsten; Lohne, Jardar. (2017) Stakeholder perspectives and information exchange in AEC projects. Integrating information in built environments - from concept to practice.
 • Knotten, Vegard; Hosseini, Ali; Klakegg, Ole Jonny. (2016) “Next Step”: A New Systematic Approach to Plan and Execute AEC Projects. Proceedings of the CIB World Building Congress 2016, Volume III. Building up business operations and their logic. Shaping materials and technologies..
 • Knotten, Vegard; Svalestuen, Fredrik. (2016) Veidekke: collaborative planning in design. Design Management.
 • Knotten, Vegard; Svalestuen, Fredrik; Lædre, Ola; Hansen, Geir Karsten. (2016) Improving Design Management with Mutual Assessment. Proceedings of the 24th Annual Conference of the International Group for Lean Construction..
 • Knotten, Vegard; Svalestuen, Fredrik; Lædre, Ola; Lohne, Jardar; Hansen, Geir Karsten. (2016) Design Management - Learning Across Trades. WBC16 Proceedings: Volume 1 Creating Built Environments of New Opportunities.
 • Knotten, Vegard; Svalestuen, Fredrik; Lædre, Ola; Hansen, Geir Karsten. (2015) Organizational Power in Building Design Management. Global Problems - Global Solutions. Proceedings IGLC 2015 Perth Australia.
 • Svalestuen, Fredrik; Lohne, Jardar; Knotten, Vegard; Lædre, Ola. (2015) Ethics of the Design Phase - A Descriptive Approach. Global Problems - Global Solutions. Proceedings IGLC 2015 Perth Australia.
 • Knotten, Vegard; Svalestuen, Fredrik. (2014) Implementing Virtual Design and Construction( VDC) in Veidekke - using simple metrics to improve the design management process. Understanding and improving project based production - Volume 3.
 • Knotten, Vegard; Svalestuen, Fredrik; Aslesen, Sigmund; Dammerud, Hege. (2014) Integrated methodology for design management - a research project to improve design management for the AEC industry in Norway. Understanding and improving project based production - Volume 3.

Rapport/avhandling

 • Knotten, Vegard. (2018) Building design management in the early stages. 2018. ISBN 978-82-326-2890-2.
 • Knotten, Vegard; Hansen, Geir Karsten; Svalestuen, Fredrik; Kalsaas, Bo Terje; Andersen, Lars; Aslesen, Sigmund; Dammerud, Hege. (2017) Sluttrapport INPRO - Integrert metodikk for prosjekteringsledelse. 2017.
 • Klakegg, Ole Jonny; Knotten, Vegard; Olsson, Nils; Moum, Anita; Hansen, Geir Karsten; Lohne, Jardar. (2015) Bygg21 Fasenormen «Neste steg». 2015.