Kjønn og seksualitet i online dataspill

Kjønn og seksualitet i online dataspill

Det sies mye rart om spillkultur. Noen beskriver spillkultur som et livlig nerdefellesskap, noen trekker fram humor og kreativitet – mens andre forteller om trakassering og sjikane. Hvor godt stemmer egentlig disse beskrivelsene?

Forskningsprosjekt støttet av Rådet for anvendt medieforskning (RAM) i 2013

Når mine motspillere ser at jeg er en jente, kommer de med kommentarer som: «Åh er du jente?! Da suger du. Vi vil ikke ha deg her». Viser jeg at jeg er god, går det i: «Du er stygg, vi vil ikke ha deg her»

Synne Baumann,  i «Jenter opplever seksuell trakassering i online datataspill» (nrk.no 06.08.12)

Herregud til syting. Tror dere at gutta slipper unna grov språkbruk? Nei. Løper de til avisene og pistrer med en gang de får en slengkommentar? Nei.

«Netthater» i kommentarfeltet til overnevnte sak.

Trakassering i online dataspill har fått økt oppmerksomhet det siste året og nådde norske nyhetsmedier sommeren 2012. Fokus på seksuell trakassering av kvinnelige spillere har satt søkelys på onlinespill som en arena med risiko for voldstrusler, forespørsler om sex og generell sjikane. På den ene siden hadde disse nyhetssakene sterk gjenklang med andre spilleres erfaringer, noe blant annet nettsiden www.fatuglyorslutty.com indikerer. Tittelen henspiller på trakasseringens gjentagende form: "Every message is the same. I'm always either fat, ugly or a slut". Dette er erfaringer som er påfallende like det norske jentespillere beretter, blant annet gjennom bloggen spillpikene.no. På den andre siden peker det andre innledende sitatet mot at spillkulturen selv setter spørsmål ved realiteten av seksuell trakassering i spill, og hevder at det dreier seg om å misforstå de harselerende og humoristiske elementene av spillmiljøet.

Forestillingen om ‘dataspilleren' som en hvit, heterofil, tenåringsgutt er utdatert. For eksempel anslår ESA at 47% av alle som spiller dataspill er kvinner, og gjennomsnittsalderen for dataspillere er 33 år. Likevel preges spillmiljøet av en hypermaskulin diskurs der begrep som ‘rape', ‘whore' og ‘gay' er dagligdags. Spillerne selv betrakter det som en del av kulturen, og mener begrepene brukes ironisk og humoristisk. Mange spillere, uavhengig av kjønn, kan oppleve denne lekenheten med språk og væremåte som både frigjørende og underholdende. Samtidig kan andre deltakere oppleve den samme interaksjonen som potensielt truende, fordi den synliggjør både kvinnelighet og homoseksualitet som diskvalifiserende egenskaper i den felles kulturelle sammenhengen. Dette prosjektet ønsker å utfordre en disse forståelsene ved å se på hvilke diskursive grep og praksiser som er knyttet opp til trakassering av spillere. 

Kontakt: Kristine Ask (kristine.ask@ntnu.no)

ikt

Rapport