FractAl

FractAl


 

FractAl

Toppforsk-prosjektet FractAl handler om mikrostruktur-basert modellering av duktilt brudd i aluminium. Prosjektet startet høsten 2016, og varer i fem år. Institutt for konstruksjonsteknikk ved NTNU er vertsinstitusjon. Der holder fire ph.d-kandidater og to postdoktorer hus, sammen med kjerneteamet av forskere. To forskere fra KTH i Stockholm og ENS de Cachan i Paris er også med. 

I design av aluminiumskonstruksjoner mot sammenbrudd, er materialets styrke og evne til omforming (duktilitet) viktige faktorer. For å designe lette konstruksjoner er det ofte nødvendig å bruke høyfaste aluminiumlegeringer og samtidig utnytte materialets duktilitet fullt ut. For aluminiumlegeringer vil økt styrke som oftest gå på bekostning av duktiliteten til materialet. Det kan øke risikoen for sammenbrudd av konstruksjonen. Derfor er det viktig med gode beregningsmodeller for aluminiumlegeringers duktilitet under ulike belastningssituasjoner.

I FractAl skal vi utvikle og validere et nytt mikrostruktur-basert modelleringsrammeverk for duktilt brudd i aluminiumlegeringer. Det innebærer modellering og simulering på flere skalaer samt skreddersydde eksperimenter i laboratoriet.

Foruten å bygge opp en grunnleggende forståelse av duktilt brudd i aluminiumlegeringer, vil modelleringsrammeverket gjøre det mulig for designere og konstruktører å velge den best egnete aluminiumlegeringen for en gitt konstruksjon med mindre bruk av tidkrevende og kostbare mekaniske tester. Rammeverket kan også brukes til å skreddersy legeringer med ideell styrke og duktilitet for en gitt konstruksjon. Dette kan bane vegen for en helt ny måte å designe aluminiumskonstruksjoner på.


 

FractAl workshop: «Emner innen duktilt brudd»

FractAl workshop: «Emner innen duktilt brudd»


17.-18. oktober 2018 arrangerte Toppforsk-prosjektet FractAl en workshop i Trondheim med tema «Emner innen duktilt brudd». Av totalt 21 deltakere var åtte spesielt inviterte utenlandske forskere. Alle åtte er velrenommerte forskere på temaer som har med duktilt brudd å gjøre.

Programmet bestod av 15 vitenskapelige foredrag, med bidrag fra de inviterte forskerne, samt fra ph.d.-kandidater, postdoktorer og forskere ved FractAl og SFI CASA. Programmet kan leses her.