Instituttstyret

 • Toril Aalberg (instituttleder og styreleder)
 • Erik Skarrud (ekstern)
 • Eiri Elvestad (ekstern)
 • Stian Saur (vara ekstern)
 • Tonje Osmundsen (vara ekstern)
 • Arild Blekesaune (intern fast vitenskapelig ansatte)
 • Brita Bungum (intern fast vitenskapelig ansatte)
 • Jennifer Leigh Bailey (intern fast vitenskapelig ansatte)
 • Torbjørn Knutsen (vara intern fast vitenskapelig ansatte)
 • Jo Jakobsen (vara intern fast vitenskapelig ansatte)
 • Ulla Forseth (vara intern fast vitenskapelig ansatte)
 • Eline Drury Løvlien (intern midlertidig tilsatt i undervisnings- og forskerstilling)
 • Simen Rostad Sæther (vara intern midlertidig tilsatt i undervisnings- og forskerstilling)
 • Mona Fjellvær (intern teknisk administrativt tilsatte)
 • Einar Gimse Syrstad (vara intern teknisk administrativt tilsatte
 • Ingrid Okkenhaug (studentrepresentant)
 • Torbjørn Andre Moe (studentrepresentant)
 • Knut Heggheim Lee (studentrepresentant)
 • Britt Elin Stene (sekretær)

Undervisnings- og forskningsutvalg

Undervisningsutvalget: 

 • Brita Bungum (leder)
 • Espen Moe
 • Ingar Mehus
 • Silje Løften (sekretær) 

Forskningsutvalget:  

 • Aksel Tjora (leder)
 • Jonathon Moses
 • Ulla Forseth (Mariann Villa er vara H2017/V2018)
 • Jorid Hovden
 • Eline D. Løvlien
 • Einar Gimse-Syrstad (sekretær).

 

Styringsstruktur for Institutt for sosiologi og statsvitenskap