Ledergruppen

profileimageInstituttleder: Toril Aalberg

Telefon 735 98359
E-post: Toril.Aalberg@ntnu.no

 

profileimage

Fagkoordinator for statsvitenskap: Espen Moe

Telefon 735 92230E-post: espen.moe@ntnu.no

 

 profileimageVidereutdanning og BOA: Per Morten Schiefloe

Telefon 735 96323
E-post: Per.Morten.Schiefloe@ntnu.no

 

profileimageKontorsjef: Britt Elin Stene

Telefon 735 91761
E-post: britt.elin.stene@ntnu.no

 

Styringsstruktur for Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Instituttstyret

Fra høsten 2017

 • Toril Aalberg (instiuttleder og styreleder)
 • Erik Skarrud (ekstern)
 • Eiri Elvestad (ekstern)
 • Stian Saur (vara ekstern)
 • Tonje Osmundsen (vara ekstern)
 • Arild Blekesaune (intern fast vitenskapelig ansatte)
 • Brita Bungum (intern fast vitenskapelig ansatte)
 • Jennifer Leigh Bailey (intern fast vitenskapelig ansatte)
 • Torbjørn Knutsen (vara intern fast vitenskapelig ansatte)
 • Jo Jakobsen (vara intern fast vitenskapelig ansatte)
 • Ulla Forseth (vara intern fast vitenskapelig ansatte)
 • Eline Drury Løvlien (intern midlertidig tilsatt i undervisnings- og forskerstilling)
 • Simen Rostad Sæther (vara intern midlertidig tilsatt i undervisnings- og forskerstilling)
 • Mona Fjellvær (intern teknisk administrativt tilsatte)
 • Einar Gimse Syrstad (vara intern teknisk administrativt tilsatte
 • 2 studentrepresentanter + 2 vara
 • Britt Elin Stene (sekretær)