Ledergruppen

 

Instituttleder: Anders Todal Jenssen
Telefon 735 91713
E-post: anders.todal.jenssen@svt.ntnu.no

 

Fagkoordinator for sosiologi: Bente Rasmussen
Telefon 735 91706
E-post: Bente.Rasmussen@svt.ntnu.no

 

profileimageFagkoordinator for statsvitenskap: Espen Moe
Telefon 735 92230
E-post: espen.moe@svt.ntnu.no

 

 Fagkoordinator for idrett: Jan Erik Ingebrigtsen
 Telefon 735 91767
 E-post: jan.ingebrigtsen@svt.ntnu.no

 

profileimageForskningsleder: Toril Aalberg
Telefon 735 98359
E-post: Toril.Aalberg@svt.ntnu.no

 

profileimageVidereutdanning og BOA: Per Morten Schiefloe
Telefon 735 96323
E-post: Per.Morten.Schiefloe@svt.ntnu.no

 

profileimageKontorsjef: Britt Elin Stene
Telefon 735 91761
E-post: britt.elin.stene@svt.ntnu.no

Styringsstruktur for Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Instituttstyret

I perioden 2013-2017:

 • Anders Todal Jenssen (instiuttleder og styreleder)
 • Beate Huseby (ekstern)
 • Stian Antonsen (ekstern)
 • Bente Aina Ingebrigtsen (vara ekstern)
 • Roar Håskjold (vara ekstern)
 • Jennifer Leigh Bailey (intern fast vitenskapelig ansatte)
 • Johan Fredrik Rye (intern fast vitenskapelig ansatte)
 • Arve Hjelseth (vara fast vitenskapelig ansatte)
 • Ulla Forseth (vara fast vitenskapelig ansatte)
 • Jorid Hovden (vara fast vitenskapelig ansatte)
 • Eline Drury Løvlien (intern midlertidig tilsatt i undervisnings- og forskerstilling)
 • Silje Løften (intern teknisk administrativt tilsatte)
 • Einar Gimse Syrstad (intern vara teknisk administrativt tilsatte)
 • Studentrepresentanter Guro Kolstad, Mathias M.Røed og Lars Adrian Hole
 • Britt Elin Stene (sekretær)