EVPOC

Forskningsgruppe

EVPOC

En stemmeseddel legges i valgurne. Foto.
Foto: PetraD/Colourbox

Om forskningsgruppen

Om forskningsgruppen

Forskningsgruppen EVPOC (Valg, verdier og politisk kommunikasjon) undersøker kort- og langvarig endring i borgernes politiske holdninger, atferd og verdier. Gruppens mål er å forbedre vår forståelse av hvordan offentlig mening blir dannet og hvordan politisk atferd blir utformet i samspill mellom sosiale strukturer, individuelle egenskaper og holdninger og endringer i innhold, bruk og behandling av offentlige kommunikasjon. EVPOC anvender diverse teoretiske perspektiver og kvantitative metoder med fokus på survey eksperimenter, internasjonal/interkulturell sammenligning, og manuell og automatisk innholdsanalyse. 

  • Valg: Valg er et krystalliseringspunkt der kommunikasjon og meningsdannelse fortettes og intensiteten økes. Derfor er det en viktig anledning for å studere politisk atferd og politisk kommunikasjon. EVPOC undersøker valg i Norge og internasjonalt, velgeratferd og dens årsaker, medieinnhold og mediepåvirkning i kampanjer, samt kampanjeaktiviteter og strategier til politiske partier.
  • Verdier: Verdier er kjernen i politiske ideologier og individuelle tros- og holdningssystemer som påvirker politisk atferd og former offentlig holdning. EVPOC studerer verdistrukturer og verdiendring, ikke minst ved å bidra til European Values Study.
  • Politisk kommunikasjon: De grunnleggende og raske endringene i innbyggernes informasjonsmiljøer har endret mønstrene for informasjonsutvelgelse og eksponering og settet av aktører som er involvert i opinionsdannelsesprosesser. På den måten studerer EVPOC sosiale effekter av politikksentrert kommunikasjon og kampanjer på innbyggerne.
     

Tema: EVPOC

Publikasjoner

Her er noen utvalgte publikasjoner fra forskningsgruppen. Se forskernes NTNU-profiler for flere publikasjoner.

person-portlet

Forskere