Undervisningsmetoder på Ferdighetslab

Undervisningsmetoder på Ferdighetslab

Kullet er delt i to slik at den ene halvdelen undervises den ene dagen og den andre halvdelen neste dag. Gruppenes antall og størrelse blir da slik at alle studentene må være aktive og den enkelte student kan få personlig veiledning.

I kommunikasjonstreningen vil det ofte veksle mellom rollespill eller ulike former for gruppearbeid i smågrupper og korte plenumsforelesninger.

I den organrettede undervisningen vil det etableres stasjoner som studentene roterer mellom. Hver stasjon tar opp et avgrenset tema og det vil være en veileder på hver stasjon.

Manualer for F-lab kursene skal utleveres til studentene ca. 1 uke før kurset. Hensikten er at studentene skal bruke noe tid på å forberede seg til kurset.

Ferdighetstreningen på organkursene skal i utgangspunktet rette seg mot normale funn. Kurset skal sørge for at den enkelte student får øvd inn individuelle ferdigheter på en systematisk og kontrollert måte.

Studentene må selv sørge for at det går på omgang hvem som skal være "demonstrasjonsobjekt".
 

Ferdighetslab i Lege-pasient kurs

Ferdighetslab i Lege-pasient kurs

Bildegalleri

Hva og hvor

Hva og hvor

Noen lenker nedenfor kan kun åpnes av studenter og veiledere på F-lab.

It's learning

Timeplan (kun studenter og veiledere)

Romoversikt - kart