Oversikt over legesentre LPK

Oversikt over legesentre LPK


View ISM - LPK legesentre 2012 in a larger map

På legesenter

På legesenter

Interesserte leger som er spesialister i allmennmedisin eller under videreutdanning til spesialiteten utgjør undervisningskorpset. De arbeider ved legesenter i Trondheim.

Ved legesenteret må studentene forholde seg til sin veileder, til pasientene, til senterets øvrige leger og de ansatte. Dette gir studentene en unik erfaring og bidrar til tidlig enfaglig og tverrfaglig tenkning.

Allmennlegen strukturerer dagen for studentene ved å kalle inn et aktuelt antall pasienter, helst med problemstillinger som manualen anbefaler for det enkelte møtet. Vanligvis inneholder et møte i allmennpraksis en pasientkonsultasjon der en student intervjuer og en annen filmer konsultasjonen. Dernest drøftes konsultasjonen under veiledning av legen. Ofte rekker en 3 konsultasjoner hver gang studentene er i allmennpraksis.

De studentene som ikke deltar i intervjuet følger med i senterets øvrige funksjon.