LPK - eksamen

LPK - eksamen

I uke 9/10, 2. studieår, avholdes det en muntlig-praktisk vurdering av ferdighetene innen lege-pasient kommunikasjon og undersøkelsesteknikk. Vurderingen skal prøve studentens evne til og forståelse av hvordan man gjennomfører en samtale med en pasient, kunne identifisere ulike sider ved de helseproblemer som bringer pasienten til lege og se plagene i forhold til pasientens psykososiale kontekst  m.v.  Studenten skal også demonstrere sine ferdigheter i gjennomføring av en avgrenset klinisk undersøkelse; den behøver ikke være knyttet til pasientens problem. Det er eksaminator/sensor som bestemmer hvilken undersøkelse som studenten skal utføre. Studenten skal så gi en ordnet kollegial rapport med rimelig bruk av faglige beskrivende termer om vesentlige funn fra samtalen. Dette skal ikke være en full anamnese, men en avgrenset sykehistorie som er forløper til den fulle anamnese som kreves senere i studiet. Studenten skal i tillegg eksamineres om sine kommunikasjonsmåter i samtalen med pasienten. Eksaminasjonen skal også omfatte den kliniske undersøkelsen;  det  skal vurderes om studenten i hovedsak har forstått undersøkelsen, vet hva som er normale funn og avvik fra dette, og dessuten kjenner undersøkelsens hensikt.

Form
Studenten gjennomfører en samtale med en pasient om pasientens grunner til å oppsøke lege; eksaminator og sensor er til stede. Samtalen bør ikke ta mer enn 15 minutter. Til den kliniske undersøkelsen er det avsatt ca. 5 min. LPK og ISM har et samarbeid med Institutt for kunst- og medievitenskap ved NTNU, hvor dramastudenter som en del av sin undervisning instrueres og trenes i pasientroller. Ved eksamen deltar dramastudentene med sine roller som simulerte pasienter for medisinerstudentene. Det er satt av totalt 45 minutter til hver student.

Sensur
Studentens prestasjoner bedømmes av eksaminator og sensor med karakterene bestått eller ikke bestått.

bilder eksamen LPK